Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thời gian qua, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thực hiện tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhân La (Kim Động) triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Năm 2016, xã Tân Dân (Khoái Châu) được công nhận đạt chuẩn NTM. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát huy vai trò nòng cốt cùng các tổ chức thành viên tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí góp phần để xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2019 và “cán đích” NTM kiểu mẫu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Dân cho biết: Khi triển khai nhiệm vụ xây dựng xã NTM kiểu mẫu, chúng tôi nhận thức rằng: Kiểu mẫu thì phải khác biệt mà địa phương khác không có. Từ đó, từng tổ chức thành viên, từng khu dân cư (KDC) lựa chọn tiêu chí, phần việc phù hợp để thực hiện như: Hội Liên hiệp phụ nữ với mô hình “Nhà sạch, ngõ sạch”, đến nay toàn xã có 1.500 hộ được gắn biển, các tuyến đường trong xã đều sáng, xanh, sạch, đẹp; hay như khu dân cư (KDC) Thọ Bình không chỉ vận động Nhân dân hiến đất làm đường mà còn thành công trong việc quyên góp tiền hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn tự nguyện hiến đất, phá dỡ công trình phục vụ xây dựng KDC NTM kiểu mẫu của xã. 


Tại xã Nhân La (Kim Động), trong mỗi giai đoạn xây dựng NTM đều có vai trò, dấu ấn của MTTQ. Từ những năm đầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên vận động Nhân dân đóng góp tiền đầu tư bê tông hóa đường làng, ngõ xóm; tranh thủ chương trình hỗ trợ đá, xi măng của tỉnh, huyện để mở rộng hệ thống giao thông và huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa… Đồng thời, các đoàn thể cũng tích cực tham mưu, phối hợp tạo cơ chế thuận lợi cho các ngành nghề phát triển, trong đó có việc hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, tiêu thụ nông sản hàng hoá; dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người trong độ tuổi lao động; giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn… Nhờ đó, các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội của xã đều đạt, vượt tiêu chí quy định. Thời điểm này, cùng với việc tiếp tục thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu, xã tập trung hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hướng tới mục tiêu trên địa bàn không còn hộ nghèo. 


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Để việc xây dựng KDC NTM kiểu mẫu trở thành phong trào lan toả mạnh mẽ, năm 2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM của tỉnh. Năm 2021, lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu tại 7 xã với gần 15 nghìn phiếu; tỷ lệ lấy ý kiến khoảng 80% số hộ/xã. Đa số người dân hài lòng về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu tại địa phương và hào hứng với các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên phát động. Đến nay, toàn tỉnh có 61 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Phong trào xây dựng KDC NTM kiểu mẫu đã tạo động lực cho mỗi người dân, mỗi KDC phấn đấu và bước đầu ghi nhận kết quả tích cực. 


Theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 17.5.2021 của UBND tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 toàn tỉnh phấn đấu có 34 xã của 10 huyện, thị xã, thành phố đạt NTM kiểu mẫu. Riêng năm 2022, có 8 xã của 5 huyện, thị xã phấn đấu “cán đích” NTM kiểu mẫu. 


Huyện Phù Cừ tuy không có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, song với khát vọng và quyết tâm cao, giai đoạn 2021 – 2025, huyện có 10 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, riêng năm 2022 có 3 xã gồm: Phan Sào Nam, Đình Cao, Tống Phan quyết tâm thực hiện mục tiêu này. 


Ngày 31.5.2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1255/QĐ-UBND về việc ban hành bộ tiêu chí về KDC NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, gồm 5 tiêu chí lớn, trong đó có 20 nội dung yêu cầu của tiêu chí gồm: Quản lý khu dân cư; hạ tầng cơ sở; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; văn hóa, gắn kết cộng đồng; môi trường, cảnh quan. Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí KDC NTM kiểu mẫu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động tham mưu, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các tiêu chí; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tham mưu với cấp ủy cùng cấp và phối hợp với các tổ chức thành viên rà soát, đánh giá, từ đó có giải pháp cụ thể đối với từng tiêu chí; thực hiện công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và chủ trì lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 


Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ đảng, chính quyền, thì MTTQ và các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng về việc xây dựng KDC NTM kiểu mẫu đối với sự phát triển của địa phương và đời sống Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Có như vậy, KDC NTM kiểu mẫu sẽ không chỉ là mục tiêu, mà còn trở thành động lực để mỗi người dân chung sức, đồng lòng thực hiện. 

https://baohungyen.vn/chinh-tri/202208/vai-tro-cua-mat-tran-to-quoc-trong-xay-dung-nong-thon-moi-kieu-mau-a353927/


Bài viết khác

• Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (22/09/2022)

• Đong đầy Hũ gạo tình thương (23/09/2022)

• Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (16/09/2022)

• Duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (06/09/2022)

• Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai hướng dẫn tổng hợp ý kiến cộng đồng về thực hiện dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (22/08/2022)

• Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (21/07/2022)


Các bài mới nhất

• Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị (22/09/2022)

• Thành phố Hưng Yên tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2022 (22/09/2022)

• Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Hà Tĩnh (19/09/2022)

• Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36–CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (16/09/2022)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp (15/09/2022)

• Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn năm 2022 (16/09/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay436 Hôm qua1,050 Tuần này1,486 Tuần trước12,303 Tháng này108,417 Tháng trước124,912