Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên  lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024

Các đồng chí Lãnh đạo Trung ương, Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị

Chiều ngày 14/7 tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnhlần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu 161 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí:Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đào Hồng Vận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnhvà lãnh đạo, cán bộ, thành viên Ủy ban MTTQ các cấp.

Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XV từ năm 2019 đến nay: MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên ở tỉnh Hưng Yên đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.Công tác chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có công và các hoạt động an sinh xã hội đã được MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện với nhiều kết quả nổi bật, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, đánh giá cao. MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.Công tác củng cố tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp được thực hiện thường xuyên, kịp thời mang lại hiệu quả thiết thực…

Đồng chí:Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến biểu dương Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được quy định trong Luật và Điều lệ MTTQ Việt Nam; chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên…Đồng thời, đồng chí Đỗ Văn Chiến gợi mở những vấn đề MTTQ các cấp tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục thực hiện:Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tốt chủ trương MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ.Mặt khác thực hiện hiệu quả, thực chất phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Trung ương và tỉnh phát động, nhất là chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả do đại dịch Covid-19; Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Qua đó, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân, làm cho Mặt trận tỉnh trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân, để người dân thông qua Mặt trận phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình gửi tới các cơ quan Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền của tỉnh;Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội; Tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực, vụ việc có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân; chú trọng bản lĩnh, ý thức chính trị, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong quá trình giám sát, phản biện xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng với các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên làm nòng cốt để phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân, dựa vào dân để đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt lời di huấn của Bác Hồ kính yêu là: "làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp"…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thay mặt lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và mong đồng chí cùng với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thời gian tới tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ để hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh hoạt động hiệu quả hơn nữa, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị: MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; làm tốt công tác nắm bắt tình hình Nhân dân; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị để đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri. Đồng chí yêu cầu Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đưa vào phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động trong thời gian tới. 

Cùng ngày, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đại Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (thành phố Hưng Yên) và đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh; đi thăm và tặng quà cho hai gia đình chính sách, 30 hộ nghèo và tặng nhà cho 02 hộ nghèo và tặng 80 triệu đồng xây nhà tặng 01 hộ gia đình chính sáchở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Bích Hợp


Bài viết khác

• Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (22/09/2022)

• Đong đầy Hũ gạo tình thương (23/09/2022)

• Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (16/09/2022)

• Duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (06/09/2022)

• Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai hướng dẫn tổng hợp ý kiến cộng đồng về thực hiện dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (22/08/2022)

• Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (15/08/2022)


Các bài mới nhất

• Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị (22/09/2022)

• Thành phố Hưng Yên tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2022 (22/09/2022)

• Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Hà Tĩnh (19/09/2022)

• Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36–CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (16/09/2022)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp (15/09/2022)

• Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn năm 2022 (16/09/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay605 Hôm qua1,050 Tuần này1,655 Tuần trước12,303 Tháng này108,586 Tháng trước124,912