Sở Khoa học và công nghệ Hưng Yên làm tốt công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách Thủ tục hành chính

Sở Khoa học và công nghệ Hưng Yên làm tốt công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách Thủ tục hành chính

Sở Khoa học và công nghệ Hưng Yên làm tốt công tác dân vận  chính quyền gắn với cải cách Thủ tục hành chính

Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hưng Yên luôn chú trọng làm tốt công tác dân vận chính quyền gắn với mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức viên chức thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ, trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; từng bước chuyển Chính quyền quản lý sang Chính quyền phục vụ thân thiện, góp phần quan trọng trong xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân; đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc tại phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Do vậy nhiều năm liên tục Sở KH&CN Hưng Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp top đầu và năm 2021 xếp đầu bảng chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ.

Lãnh đạo Sở KH&CN Hưng Yên kiểm tra “Mô hình ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất mạ khay tập trung kết hợp với sản xuất rau an toàn trong nhà màng tại tỉnh Hưng Yên”

Trao đổi với đồng chí Trần Tùng Chuẩn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN, cho biết: “Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Sở KH&CN đã tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến các sở, ban, ngành; hội, đoàn thể tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung các văn bản của Trung ương, của Tỉnh liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ cho phù hợp với Nghị quyết và thực tiễn ở lĩnh vực khoa học và công nghệ. Lãnh đạo Sở đặt nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền gắn với nhiệm vụ CCHC là nhiệm vụ trọng tâm của năm để tập trung lãnh đạo tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt công tác. Sở đã xây dựng Kế hoạch về công tác dân vận năm 2021 với chủ đề: “đẩy mạnh quy chế dân chủ ở cơ sở”. Theo đó, tập trung dân chủ lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức cơ quan tham gia sửa đổi và ban hành Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ, Quy chế văn thư lưu trữ…để tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhận thức và hành động”. Theo Giám đốc Sở KH&CN Hưng Yên, thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, hàng năm Sở đều xây dựng kế hoạch CCHC xác định các nhiệm vụ, trách nhiệm triển khai của từng phòng, bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, qua đó đẩy mạnh công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được sở KH&CN triển khai với quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin trên môi trường số. Sở thực hiện quản lý văn bản quản lý điều hành trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản chung của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử; thực hiện trao đổi, thông tin về công việc thông qua các nhóm zalo; công khai lịch làm việc của lãnh đạo sở trên trang thông tin điện tử của sở. Hiện tại sở đang xây dựng và áp dụng hệ thống ISO điện tử theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9901: 2015 vào hoạt động quản lý, điều hành của sở. Đây là sự chuyển đổi căn bản trong hoạt động quản lý, điều hành của Sở sang môi trường số. Sở hiện đang cung cấp 64 TTHC, trong đó 7 TTHC đạt mức độ 3 và 57 TTHC đạt mức độ 4. Được biết năm 2021, Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Nâng cao Chỉ số cải cách (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI)” giai đoạn 2021 – 2025, kết quả năm đầu thực hiện Kế hoạch, Sở KH&CN Hưng Yên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành tỉnh năm 2021, trong 4 Chỉ số thành phần có 2 lĩnh vực Sở KH&CN đạt điểm tối đa 100 gồm: Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính; Tiếp nhận, xử lý PAKN liên quan đến Thủ tục hành chính. Các lĩnh vực còn lại đều đạt điểm tương đối cao như: lĩnh vực tổ chức giải quyết Thủ tục hành chính đạt 99,05 điểm; Công chức giải quyết Thủ tục hành chính đạt 99,32 điểm.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN quan tâm đến công tác đào tào, bồi dưỡng cán bộ ban hành Kế hoạch số 22/KH-SKHCN, ngày 22/10/2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 nhằm nâng cao chất lượng công chức, viên chức, người lao động, góp phần tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, có kiến thức, năng lực, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công tâm, chuyên nghiệp, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức những kiến thức về lý luận chính trị, về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, trong năm 2021 đã cử 30 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, an ninh quốc phòng.

Để hiện đại hóa nền hành chính, Sở KH&CN tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc. 100% CCVC được trang bị máy tính cá nhân để làm việc. Hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN), mạng Internet và máy vi tính cơ bản đáp ứng được yêu cầu. 100% CCVC trao đổi, xử lý thông tin phục vụ công việc qua hòm thư điện tử; trên 95% văn bản được thực hiện qua thư điện tử. Ứng dụng hệ thống quản lý văn phòng điện tử VNPT ioffice tác nghiệp trên môi trường mạng Internet để tăng hiệu quả trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của đơn vị, đáp ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC công. Duy trì tốt việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử; 100% TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3,4… 

Có được những kết quả trên, Sở KH&CN Hưng Yên đã làm tốt công tác dân vận chính quyền và xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; quan tâm đào đạo, bồi dưỡng, sắp xếp đúng vị trí việc làm, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đồng thời phát huy công tác dân vận chính quyền trong tuyên truyền về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, mục tiêu và sự tác động của CCHC đối với phát triển KT-XH của tỉnh.

Bùi Thanh Bình


Bài viết khác

• Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khánh thành và bàn giao nhà đồng đội (21/07/2022)

• Cộng tác viên dân số cầu nối đưa chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình đến với người dân (20/06/2022)

• Hiệu quả từ công tác luân chuyển cán bộ ở Kim Động (04/07/2022)

• Xã Lệ Xá: Phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã (25/05/2022)

• Hưng Yên: Tổng kết 10 năm thực hiện các nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo (27/05/2022)

• Tập huấn Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành (31/05/2022)


Các bài mới nhất

• Rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (04/08/2022)

• Người đảng viên lão thành sắt son một niềm tin với Đảng (04/08/2022)

• Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ (02/08/2022)

• Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (01/08/2022)

• Xã Tiên Tiến: Khi Bí thư chi bộ thôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm (01/08/2022)

• Tập trung thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp (01/08/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay224 Hôm qua1,980 Tuần này4,650 Tuần trước13,507 Tháng này79,150 Tháng trước121,713