Một Trưởng khối Dân vận tiêu biểu

Một Trưởng khối Dân vận tiêu biểu

Một Trưởng khối Dân vận tiêu biểu

Đồng chí Đỗ Xuân Phong, sinh năm 1977, tại thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, tham gia cán bộ xã năm 2003 và trải quan nhiều chức vụ như: năm 2011 là Đảng ủy viên , Phó bí thư đoàn thanh niên - phó chủ nhiệm HTXDVNN thị trấn Khoái Châu,  Đảng ủy viên, bí thư đoàn thanh niên thị trấn Khoái Châu,  Ủy viên ban thường vụ đảng ủy- phó chủ tịch HDND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy thị trấn Khoái Châu, từ  tháng 6/2020 đến 3/2021 là Bí thư đảng bộ, chủ tịch HĐND thị trấn Khoái Châu, Khoái Châu, với 18 năm công tác đồng chí luôn có trách nhiệm với công việc, nói đi đôi với làm, trong thời gian với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn, đồng chí cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân thị trấn xây dựng nội dung kế hoạch tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, thường xuyên quan tâm tổ chức phổ biến quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thị trấn; đồng thời định hướng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động.

  Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận, những năm qua công tác Dân vận của Đảng ta nói chung và công tác Dân vận của thị trấn nói riêng đã thu được nhiều thành tựu đáng kể. Đó là mức sống của đại bộ phận nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt; bộ mặt của thị trấn được đổi mới khá toàn diện. Giá trị thu nhập bình quân trên 1ha canh tác đạt 215 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; hoàn thành các tiêu chí về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay 100% các tuyến đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa trong đó trên 80% do nhân dân tự đóng góp kinh phí để thực, trung binh mỗi khẩu đóng từ 1triệu đến1,2 triệu đồng, đặc biệt có tuyến đường nhân dân phải đóng đến 2,2 triệu đồng/1 khẩu và có một số gia đình tự nguyện hiến đất thổ cư để mở rộng đường giao thông nông thôn. Ngoài ra nhân dân còn đóng góp kinh phí và ngày công để giải đá cấp phối và bê tông cho 11 tuyến đường chính ra đồng với tổng số tiền là 3 tỷ đồng, sự nghiệp giáo dục có nhiều tiến bộ, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 50%; nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân thường xuyên được quan tâm; tỷ lệ làng văn hoá đạt 100%, gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 91%; tỷ lệ người chết đi hỏa táng ngày càng tăng, bình quân năm 2020 dạt dưới 50%, 6 tháng đầu năm 2021 đạt 55%, có khu dân cư đạt trên 80% người qua đời được gia đình đưa đi hỏa táng, công tác đấu tranh, phòng chống và xử lý tai, tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thành lập các tổ hòa giải các mâu thuẫn, bức xúc trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, xây dựng các mô hình vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm tại các hòm thư được đặt ở các nhà văn hóa, đình làng của 4 khu phố,  có hộ gia đình ủng hộ 50 triệu đồng hỗ trợ nắp hệ thống camera trên một số tuyến đường đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự thôn, xóm…Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời. Đồng chí cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia khám tuyển và nhập ngũ, năm 2020 thị trấn hoàn thành chỉ tiêu giao quan đảm bảo số lượng và chất lượng.

Cấp ủy đảng, chính quyền thị trấn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, nghe ý kiến tham gia, góp ý của nhân dân trong việc xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, báo cáo thu, chi ngân sách, lịch tiếp công dân, thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.Thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, động viên thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng 100 triệu đồng. Hàng tháng, đồng chí trực tiếp chủ trì giao ban khối dân vận, nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng  của nhân dân.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, theo đó đồng chí xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình lãnh đạo đồng chí cùng với Ban Thường vụ đảng ủy xã chú trọng phát huy dân chủ trong nhân dân, do vậy trong mọi công việc điều hành đều công khai minh bạch theo tinh thần Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Quan tâm chỉ đạo UBND thị trấn thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và công tác dân vận của chính quyền theo tinh thần Kết luận số 114 - KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp”; Đề án số 02- ĐA/TU, ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận chính quyền các cấp giai đoạn 2016 - 2020” và các văn bản của huyện Khoái Châu triển khai.

Với những đóng góp tích cực của đồng chí Đỗ Xuân Phong, cùng với sự đoàn kết thống nhất cao của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Khoái Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng thị trấn Khoái Châu ngày càng giàu đẹp văn minh.

Thu Hằng


Bài viết khác

• Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã Mỹ Hào tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2022 (30/09/2022)

• Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thi “Dân vận khéo”năm 2022 (08/10/2022)

• Ban Chỉ đạo về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Phù Cừ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 (13/05/2022)

• Xã Hồng Nam phát huy các giá trị văn hóa trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (10/03/2022)

• Phát huy vai trò công tác “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hải Triều (16/12/2021)

• Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên (10/11/2021)


Các bài mới nhất

• Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII (05/12/2022)

• Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX (03/12/2022)

• Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Quyết định Tân Giám đốc Sở xây dựng cho đồng chí Cao Quang Hưng, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy (05/12/2022)

• Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai mô hình chính quyền phục vụ nhân dân (02/12/2022)

• Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khảo sát thực địa Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh (25/11/2022)

• Học tập, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (24/11/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay992 Hôm qua4,346 Tuần này23,300 Tuần trước27,503 Tháng này130,613 Tháng trước349,573