Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp

Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp

Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp

Ngày 10.5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 911/ UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong doanh nghiệp. Để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, các cấp, ngành, địa phương đã tích cực chỉ đạo cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đo thân nhiệt cho người lao động tại Công ty Cổ phần tập đoàn Hồ Gươm - Chi nhánh Hưng Yên

Toàn tỉnh có 15 khu công nghiệp (KCN), trong đó có 7 KCN đã đi vào hoạt động và tiếp nhận dự án đầu tư. Tại các KCN có 399 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, với số lao động sử dụng khoảng 63.000 người. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chủ động nắm bắt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và kịp thời triển khai, tuyên truyền, chỉ đạo đến tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh trong các KCN thông qua nhiều kênh như: Cổng thông tin điện tử, Email, mạng xã hội Zalo, Facebook, hệ thống bưu chính... Ban Quản lý các KCN tỉnh yêu cầu, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc ký cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế tập huấn phòng, chống dịch Covid-19 cho gần 300 người là đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác phòng, chống dịch và nhân viên y tế của các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN, doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Tỉnh đoàn và VNPT Hưng Yên bàn giao tài liệu, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, kiểm soát người đi/đến doanh nghiệp thông qua mã QR-code tới 230 doanh nghiệp trong các KCN Thăng Long II và KCN Phố Nối A.


Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh, qua kiểm tra, giám sát, hầu hết các chủ doanh nghiệp, người lao động đã nhận thức, xác định đúng trách nhiệm trong việc tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp và đối với bản thân. Đa số các doanh nghiệp đã thực hiện ký bản cam kết tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19; cử cán bộ tham gia tập huấn phòng, chống dịch Covid-19; đăng ký đầu mối cán bộ phụ trách; thực hiện thông điệp “5K” trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó 100% số người lao động, khách đến doanh nghiệp đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay; giữ khoảng cách an toàn trong quá trình làm việc, ăn uống, thực hiện khai báo y tế, định kỳ phun khử khuẩn trong doanh nghiệp; giữ liên lạc thường xuyên với Ban Quản lý các KCN tỉnh trong quá trình thông tin về các trường hợp nghi nhiễm để báo cáo xử lý. Đến nay, phần lớn các doanh nghiệp đã xây dựng xong kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu, quy định, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình, nhiều doanh nghiệp đã thành lập tổ an toàn Covid-19 tại nơi làm việc. Một số doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện đầy đủ các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia, rượu, nước giải khát Hà Nội - Chi nhánh Hưng Yên; Công ty TNHH Dorco Vina; Công ty TNHH Toto Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên; Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II...


Không chỉ các doanh nghiệp trong các KCN, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp ngoài KCN cũng được thực hiện nghiêm túc. Đại diện Công ty Cổ phần tập đoàn Hồ Gươm - Chi nhánh Hưng Yên (thị xã Mỹ Hào), cho biết: Công ty đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn như: Tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn tay hằng ngày cho người lao động, khách hàng khi đến công ty. Tuyên truyền để người lao động tự giác phòng, chống dịch và khai báo y tế, cài đặt các ứng dụng Bluezone, NCOVI, cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn định kỳ cho người lao động, bảo đảm giữ khoảng cách an toàn tại nơi làm việc, nhà ăn. Hiện tại, công ty đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 với các tình huống. Cùng với công tác phòng, chống dịch, lãnh đạo công ty đã chủ động thực hiện linh hoạt các giải pháp trong giao dịch, làm việc với đối tác, tìm kiếm đơn hàng mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hội họp, báo cáo, chỉ đạo sản xuất, đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật... để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và uy tín của doanh nghiệp. Do vậy, công ty duy trì ổn định sản xuất, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về bảo hiểm với người lao động. Công nhân Nguyễn Thị Oanh cho biết: Do được thông tin đầy đủ về tình hình diễn biến dịch Covid-19 và các biện pháp phòng ngừa, chúng tôi đã nhận thức rõ sự nguy hiểm của dịch. Do vậy, chúng tôi luôn thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của ngành y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và đồng nghiệp.


Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Mỹ Hào cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp, UBND thị xã Mỹ Hào đã có văn bản yêu cầu các xã, phường chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp ngoài KCN trên địa bàn xây dựng kế hoạch, ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp mình, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động trong phòng, chống dịch... Trước đó, thị xã đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức 2 lớp tập huấn phòng, chống dịch Covid-19 cho hơn 100 doanh nghiệp đóng trên địa bàn và yêu cầu các chủ doanh nghiệp ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch theo yêu cầu. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch. UBND thị xã đã thành lập các đoàn kiểm tra việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, phường và doanh nghiệp.

 

Cùng với các địa phương, các đơn vị thuộc Sở Y tế đã có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phòng, chống dịch. Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, của Sở Y tế, trung tâm đã phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn cho 515 doanh nghiệp về phòng, chống dịch Covid-19 với hơn 1 nghìn người tham gia, đồng thời tham mưu với lãnh đạo Sở Y tế xây dựng dự thảo kế hoạch, phương án phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp...


Thực tế cho thấy, các địa phương và ngành chức năng đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc, tuyên truyền đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 tới các chủ doanh nghiệp, đồng thời tổ chức, phối hợp kiểm tra việc chấp hành phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp. Qua kiểm tra, đa số các doanh nghiệp chấp hành tốt quy định, yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19...

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa ký và gửi cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu; chưa thựchiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp ngoài KCN có sử dụng ít lao động. Đối với các KCN, một số ít chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng chưa tích cực, chủ động trong phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông, công tác nắm bắt, cung cấp thông tin về diễn biến tình hình dịch Covid-19 và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN. 


Để khắc phục những hạn chế nêu trên, các ngành, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp; tổ chức xử lý hiệu quả, kịp thời tình huống khi có trường hợp mắc Covid-19 trong các doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo phòng, chốn dịch Covid-19 tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, kịp thời việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và tại các KCN, doanh nghiệp nói riêng.


Đức Toản/Baohungyen.vn


Bài viết khác

• Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca mắc Covid-19 tại huyện Yên Mỹ (21/06/2021)

• Bài phát biểu của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Phát động đợt cao điểm “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” (18/06/2021)

• Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19 (29/05/2021)

• Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (27/05/2021)

• Nâng cao nhận thức, nỗ lực hơn nữa trong phòng, chống dịch Covid-19 (26/05/2021)

• Đến chiều ngày 16.5, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 27 trường hợp mắc Covid-19 (16/05/2021)


Các bài mới nhất

• Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026 (18/06/2021)

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng (18/06/2021)

• Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (17/06/2021)

• Khoái Châu: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (17/06/2021)

• Các huyện Kim Động, Văn Lâm: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (16/06/2021)

• Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (12/06/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay447 Hôm qua2,124 Tuần này10,405 Tuần trước16,768 Tháng này63,425 Tháng trước75,669