Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm, phương châm, phương pháp về công tác dân vận của Đảng; nhất là quan điểm công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”. Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh có 84 tổ chức cơ sở đảng (45 đảng bộ, 39 chi bộ) với hơn 4.600 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt được những kết quả quan trọng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể triển khai đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từ đó đã đóng góp chung trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Để triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các nội dung về phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Theo đó, các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể Khối đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập trung lãnh đạo, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký và triển khai thực hiện đạt kết quả đã được nhân rộng như:“Tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động lĩnh vực vận tải, góp phần vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid -19 và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội” của Sở Giao thông vận tải;“Cổng trường an toàn giao thông “Văn hóa xếp hàng, học sinh tới trường” của Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên; “Dân vận khéo trong xây dựng cơ quan văn hóa và bảo vệ môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp tại cơ quan Báo Hưng Yên” của Báo Hưng Yên”…Hiện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã và đang tiếp tục xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hướng vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, còn nhiều khó khăn, vướng mắc, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Đồng chí Đỗ Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối và đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng quà gia đình thương binh phường Hiến Nam

Công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội từ thiện hướng về cộng đồng cũng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối chú trọng duy trì và thực hiện thường xuyên, trong đó vận động các nhà tài trợ hoặc huy động đóng góp của cán bộ, công chức để tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, xây dựng nhà tình thương cho các hộ nghèo; ủng hộ các quỹ từ thiện, thiên tai; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo; tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid -19; tham gia chương trình “Sóng và máy tính cho em”...Qua thời gian phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” mà trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể triển khai đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận nói chung và công tác Dân vận khéo nói riêng đã nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Khối. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng năm 2020, Đảng bộ Khối có 20/84 cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bằng 23,8 %; 62/84 cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 73,81%; 02/84 cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, bằng 2,38 %,không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nhưng các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trong đó, đã tham mưu, chỉ đạo, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng tăng cường công tác dân vận gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đưa cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thành nội dung quan trọng trong phong trào thi đua “dân vận khéo” của Đảng bộ nhằm tạo nên chuyển biến rõ nét về phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức góp phần giải quyết nhanh, hiệu quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Phạm Mạnh Hà

Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh


Bài viết khác

• Ban Chỉ đạo về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Phù Cừ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 (13/05/2022)

• Xã Hồng Nam phát huy các giá trị văn hóa trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (10/03/2022)

• Phát huy vai trò công tác “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hải Triều (16/12/2021)

• Khối dân vận xã An Viên, thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” (02/07/2021)

• Một Trưởng khối Dân vận tiêu biểu (17/06/2021)

• Người giáo viên gương mẫu, tận tụy, yêu nghề (03/11/2020)


Các bài mới nhất

• Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị (22/09/2022)

• Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (22/09/2022)

• Đong đầy Hũ gạo tình thương (23/09/2022)

• Thành phố Hưng Yên tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2022 (22/09/2022)

• Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Hà Tĩnh (19/09/2022)

• Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36–CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (16/09/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay609 Hôm qua1,050 Tuần này1,659 Tuần trước12,303 Tháng này108,590 Tháng trước124,912