PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC TÔN GIÁO TRONG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC TÔN GIÁO TRONG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra trong thời điểm đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng kết thúc thắng lợi. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, trong đó có cả những người có đạo.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC TÔN GIÁO TRONG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021.

Cùng với với thực hiện các nội dung công tác bầu cử theo Luật định, công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của các tôn giáo trong công tác bầu cử được MTTQ các cấp trong tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện.

     Tỉnh Hưng Yên chủ yếu có 3 tôn giáo hoạt động: Phật giáo, Công giáo và Đạo Tin lành, trong đó: Phật giáo có 310 Tăng, Ni và hàng vạn tín đồ Phật tử, sinh hoạt tại 591 ngôi chùa; Công giáo có 122 xứ và họ lẻ với 20.931 nghìn giáo dân, sinh sống ở 58 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 10 huyện, thành phố; Có 14 Linh mục quản xứ thuộc 4 toà giám mục phụ trách (Thái Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội); Đạo Tin lành có khoảng 200 tín hữu khác nhau. Đồng bào có đạo sống hầu hết ở trên các địa bàn trong tỉnh, làm nhiều ngành nghề khác nhau. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, tôn giáo đang là vấn đề nhạy cảm và thời sự, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để lợi dụng vấn đề tôn giáo, gắn với cái gọi là “dân chủ”, “nhân quyền” để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước ta. Các thế lực thù địch tăng cường phá hoại về mặt chính trị, tư tưởng, tạo xu hướng chống đối giữa tôn giáo và chính quyền, giữa các tôn giáo với nhau. Vì vậy, gắn kết cộng đồng giữa đồng bào có đạo và đồng bào không theo đạo để thực hiện tốt cuộc bầu cử là sự gắn kết các giá trị văn hóa của dân tộc cùng chung một mục tiêu “dân chủ, công bằng, văn minh”.

     Thực hiện các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo công tác bầu cử, với vai trò của một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện đại diện cho các giai cấp, tầng lớp xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai công tác bầu cử cho các tầng lớp nhân dân, trong đó có các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo.

Trong quá trình tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tỉnh xác định cần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong toàn xã hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức  05 hội nghị tuyên truyền công tác bầu cử tới các đại biểu là chức sắc tôn giáo, tín đồ, phật tử, bà con giáo dân. Phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các giáo xứ đưa chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 vào các ngày sinh hoạt, ngày lễ trọng của mình.

Qua các hội nghị tuyên truyền, giúp các chức sắc tôn giáo, tín đồ phật tử, bà con giáo dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh... Tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo tham gia đầy đủ các hội nghị cử tri, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho các đại biểu được giới thiệu ứng cử.

     Trong công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự để bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, lựa chọn giới thiệu những người theo đạo tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu ra ứng cử đảm bảo có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo phù hợp với quy định của Nhà nước, Ủy ban MTTQ tỉnh đã giới thiệu và lập danh sách chính thức 01 ứng cử viên là chức sắc tôn giáo; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các huyện, thành phố giới thiệu và lập danh sách 10 ứng cử viên thuộc thành phần tôn giáo; cấp xã là 94 người. Tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú, hầu hết các ứng cử viên là chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo đều đạt tín nhiệm cao. Cử tri tin tưởng ứng cử viên nếu trúng cử là đại biểu HĐND có thể làm tốt vai trò, nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, Ủy ban MTTQ các cấp đang phối hợp chặt chẽ với Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo các cấp, các giáo xứ trong tỉnh nêu cao vai trò của các chức sắc, người có uy tín của các tôn giáo trong công tác bầu cử. Phối hợp với các ngành chức năng tạo thuận lợi cho các ứng cử viên vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri theo đúng quy trình hướng dẫn; nắm bắt tình hình cử tri, nhất là ở nơi có đông đồng bào theo đạo đi làm ăn xa, người già yếu; chuẩn bị chu đáo mọi khâu công việc ở cơ sở, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

     Có thể nói, việc phát huy vai trò của các tôn giáo trong hoạt động bầu cử là một việc làm có ý nghĩa rộng lớn, tạo được sự đoàn kết trong “Mái nhà chung” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, sự đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết dân tộc - tôn giáo. Những việc làm tốt đẹp này biểu thị sự gắn kết, gắn bó, hòa hợp giữa các tôn giáo, giữa các tổ chức tôn giáo để cùng với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chăm lo cho sự phát triển bền vững của đất nước, của địa phương./.

 

Nguồn: TTDV Hưng Yên số 38/2016

 


Bài viết khác

• Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 - DL.2563 và Kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2020 - PL.2564 (08/01/2020)

• Hưng Yên thả 2 vạn con cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản (28/06/2018)

• Các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (11/06/2018)

• Triển khai công tác tôn giáo năm 2018 (05/04/2018)

• NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (13/01/2018)

• Hưng Yên: Thăm, tặng quà chức sắc Phật giáo (29/01/2019)


Các bài mới nhất

• Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải (14/07/2020)

• Hưng Yên: Giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp (13/07/2020)

• Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mỹ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (12/07/2020)

• Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI (10/07/2020)

• HĐND tỉnh Hưng Yên nhất trí chủ trương triển khai dự án Khu đô thị Đại An có quy mô khoảng 293,96 ha (10/07/2020)

• Tập trung khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (09/07/2020)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Phạm Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay714 Hôm qua1147 Tuần này2440 Tuần trước3480 Tháng này7332 Tháng trước12384