Phát huy vai trò công tác “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hải Triều

Phát huy vai trò công tác “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hải Triều

Phát huy vai trò công tác “Dân vận khéo” trong  xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hải Triều

Xã Hải Triều (huyện Tiên Lữ) có diện tích tự nhiên 514,73 ha, diện tích đất nông nghiệp 349,61ha. Diện tích đất phi nông nghiệp 165,42 ha. Toàn xã hiện có 1.939 hộ gia đình sinh sống ở 2 thôn: Hải Yến và Triều Dương. Trước khi sáp nhập Đảng bộ xã có 11 chi bộ; thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 26/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, sau khi sáp nhập hiện nay Đảng bộ  xã có 359 đảng viên sinh hoạt ở 7 chi bộ. Những năm qua thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong"  và "Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", Đảng ủy xã Hải Triều đã chỉ đạo Khối Dân vận xã chủ động, tích cực phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Diện mạo mới quê hương Hải Triều

Xác định rõ vị trí quan trọng của công tác dân vận, nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của các cấp chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chính quyền xã thường xuyên tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh của huyện về công tác dân vận, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về nội dung của chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thực hiện công tác “Dân vận khéo” đó là: Khéo tham mưu, tổ chức thực hiện; Khéo tuyên truyền, vận động. Trên cơ sở các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để tuyên truyền, vận động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân huy động được sức mạnh tổng hợp; đồng thời, thường xuyên gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận hưởng ứng cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Tổng thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn ước đạt 12 tỷ 768 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp 55,43%; công nghiệp - xây dựng đạt 54,75%; thương mại - dịch vụ 50,55%; giá trị sản phẩm bình quân trên 01 ha canh tác đạt trên 100 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,3%, giảm 0,05% so với cùng kỳ năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ về đời sống cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và người nghèo được quan tâm, xã cơ bản hoàn thành thiết chế văn hóa, 100% các hộ gia đình dùng điện thoại, tỷ lệ các gia đình văn hóa đạt 100%, hộ gia đình dùng nước sạch đạt 100%, có 2/2 làng đạt danh hiệu làng văn hóa và giữ vững làng văn hóa, y tế đạt chuẩn quốc gia, hệ thống tryền thanh từng bước được trang bị biện đại. Việc tổ chức lễ hội truyền thống hàng năm đảm bảo đúng nghi lễ, an toàn tiết kiệm, khơi dậy truyền thống của quê hương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị từ xã đến các thôn tiếp tục được hoàn thiện, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, niềm tin trong Nhân dân được củng cố, đồng thuận trong xã hội ngày càng được nâng cao.

Công tác dân vận được thực hiện nề nếp từ những vấn đề công khai cho dân biết, những nội dung cần đưa ra để dân bàn, đến những việc để Nhân dân kiểm tra, giám sát và quyết định. Vì vậy nhiều quy định riêng của địa phương như thực hiện không hút thuốc lá trong tiệc cưới, không mê tín di đoan…được đông đảo Nhân dân tích cực hưởng ứng. Công tác hòa giải được quan tâm thực hiện tổ hòa giải của các thôn hòa giải thành công các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, mất đoàn kết trong nhân dân được giải quyết ngay tại khu dân cư. Tiếp tục duy trì có hiệu quả tổ tự quản tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các khu dân cư. Có được kết quả trên là do cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể xã và các thôn quan tâm thực hiện, đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiến đất, tiền và ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; trong năm 2021 đã vận động Nhân dân hiến 108 m2 đất thổ cư, 2,361m2 đất nông nghiệp, tháo dỡ 176 m2 tường xây và 150 ngày công lao động; công trình cải tạo hồ Trung Tâm xã Hải Triều. Tổng mức đầu tư khoảng 14 tỷ.355 triệu đồng do ngân sách xã đầu tư đến nay cơ bản đã hoàn thành; Lắp đặt hệ thống đèn hoa văn LED trang trí đường trung tâm xã Hải Triều với tổng số tiền là 241 triệu đồng từ ngân sách xã để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trước thực trạng hệ thống đèn đường chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính trong thôn Hải Yến, thuộc xã Hải Triều do đã được lắp đặt nhiều năm, nay đã xuống cấp, giảm độ sáng, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân vào ban đêm. Ngoài ra xã Hải Triều còn lắp hệ thống Camera an ninh để giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn, đến nay toàn xã có khoảng trên 70 mắt Camera an ninh được lắp tại tất cả các ngã 3, ngã tư của các thôn, cụm dân cư trên địa bàn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã xội trên địa bàn xã Hải Triều. Đảng ủy xã đã chỉ đạo Khối dân vận làm điểm xây dựng mô hình “Dân vận khéo” về “Nâng cấp hệ thống đèn đường chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính của thôn Hải Yến”. Tổ Dân vận thôn Hải Yến đã phối hợp với lãnh đạo thôn, các đoàn thể trong thôn tuyên truyền để Nhân dân trong thôn hiểu rõ mục đích và tác dụng của việc nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường thôn là để tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt và đi lại dễ dàng hơn vào ban đêm; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, cùng với hệ thống camera giám sát phát hiện để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Với phương châm, xã vận động kinh phí hỗ trợ mua bóng đèn, Nhân dân đóng góp kinh phí làm xà, mua dây và trả công thợ lắp đặt. Do có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thôn Hải Yến mà nòng cốt là Tổ dân vận thôn Hải Yến đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, từ đó Nhân dân đã hiểu chủ thể xây dựng và chủ thể hưởng thụ đều là Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, khơi dậy sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân, với phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng". Kết quả: toàn thôn Hải Yến đã lắp được 125 bóng đèn led cao áp, với tổng kinh phí là: 280.000.000 đồng. Trong đó: Nhân dân tự nguyện đóng góp: 187.500.000 đồng; Doanh nghiệp và người con quê hương ủng hộ: 92.500.000 đồng. Cùng với các nhiệm vụ trên khối dân vận xã và các Tổ dân vận thôn đã vận động Nhân dân phát quang hàng nghìn mét cây cối xòe ra hành lang đường, tổng dọn vệ sinh, khai thông cống rãnh tạo cảnh quan môi trường. Công trình phúc lợi đã được hoàn thành đưa vào sử dụng tạo niềm tin tưởng phấn khởi trong Nhân dân, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý trí quyết tâm thực hiện công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Hải Triều.

Có được những kết quả trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hải Triều, trong quá trình thực hiện, bên cạnh việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, Đảng ủy xã Hải Triều đã luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đồng thời kết hợp thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên cơ sở để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Đến nay trên địa bàn xã Hải Triều, các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả cao. Đặc biệt với sự đồng thuận của quần chúng Nhân dân nên việc huy động nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn được triển khai đồng bộ, đảm bảo chất lượng góp phần xây dựng quê hương Hải Triều văn minh, giàu đẹp.

 

Xuân Quang


Bài viết khác

• Ban Chỉ đạo về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Phù Cừ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 (13/05/2022)

• Xã Hồng Nam phát huy các giá trị văn hóa trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (10/03/2022)

• Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên (10/11/2021)

• Khối dân vận xã An Viên, thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” (02/07/2021)

• Một Trưởng khối Dân vận tiêu biểu (17/06/2021)

• Người giáo viên gương mẫu, tận tụy, yêu nghề (03/11/2020)


Các bài mới nhất

• Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị (22/09/2022)

• Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (22/09/2022)

• Đong đầy Hũ gạo tình thương (23/09/2022)

• Thành phố Hưng Yên tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2022 (22/09/2022)

• Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Hà Tĩnh (19/09/2022)

• Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36–CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (16/09/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay603 Hôm qua1,050 Tuần này1,653 Tuần trước12,303 Tháng này108,584 Tháng trước124,912