Những nỗ lực tạo nên thành công của cuộc bầu cử

Những nỗ lực tạo nên thành công của cuộc bầu cử

Những nỗ lực tạo nên thành công của cuộc bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại tỉnh ta đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng luật, tiết kiệm, an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri trong toàn tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, hân hoan, phấn khởi tham gia bỏ phiếu, tham gia xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương đến địa phương với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao. 

Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu số 2 xã Minh Hoàng (Phù Cừ)

Thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là kết quả của sự triển khai nghiêm túc và thực hiện tích cực, chu đáo các nhiệm vụ công tác bầu cử của cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; sự đồng thuận, ý thức trách nhiệm cao của nhân dân trong tỉnh. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về bầu cử. Uỷ ban bầu cử tỉnh đã ban hành 211 văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm các quyết định, kế hoạch, hướng dẫn, công văn chỉ đạo, đôn đốc... Qua đó, lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, chỉ đạo và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở địa phương. 


Công tác chuẩn bị cuộc bầu cử từ việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử, hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử… đến việc chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng luật định… Ủy ban bầu cử các cấp làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các lực lượng tham gia bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nghiệp vụ công tác bầu cử và hướng dẫn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến tới 83 điểm cầu trong toàn tỉnh với tổng cộng 17.000 đại biểu tham dự. Uỷ ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, bảo đảm 100% các tổ bầu cử đều được tập huấn, hướng dẫn, có đầy đủ tài liệu liên quan và nắm vững nghiệp vụ công tác bầu cử. Thành viên các tổ bầu cử đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Các Tiểu ban phục vụ công tác bầu cử chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thành viên Uỷ ban bầu cử các cấp tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện theo quy định của luật. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại tất cả huyện, thị xã, thành phố. Việc kiểm tra được thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể. Nội dung kiểm tra cụ thể, chỉ đạo hướng dẫn giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở... Cùng với đó, Uỷ ban bầu cử các cấp đã chỉ đạo sát sao, nắm chắc tình hình nên những việc nổi cộm từ cơ sở được giải quyết tốt, nhân dân đồng tình ủng hộ góp phần vào thành công cuộc bầu cử.


Công tác tuyên truyền về bầu cử được thực hiện theo từng giai đoạn, phù hợp với tiến trình công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, sự đồng thuận, giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri. Đồng thời, có đầy đủ thông tin về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để có sự lựa chọn chính xác nhất.

Thành viên tổ bầu cử Tổ dân phố Ngo, phường Bạch Sam (thị xã Mỹ Hào) mang hòm phiếu phụ đến hộ gia đình để cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ủy ban bầu cử tỉnh đã linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để bảo đảm tiến trình bầu cử không bị gián đoạn. Đơn cử như trong việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử, nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Việc rà soát danh sách cử tri, nắm chắc sự biến động số cử tri chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19… để điều chỉnh, bổ sung, cập nhật danh sách cử tri được thực hiện nghiêm túc. Để bảo đảm an toàn cho các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, các địa phương chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có quy định các nội dung về việc bỏ phiếu tại các địa phương không có dịch; việc tổ chức bỏ phiếu tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; việc tổ chức bỏ phiếu tại cụm dân cư đang thực hiện phong tỏa hoặc cách ly xã hội, tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ hay xác định mắc Covid-19… Tại các khu vực bỏ phiếu, kiểm phiếu được phun khử trùng trước ngày bầu cử; bố trí khu vực rửa tay, nước rửa tay khô; đo thân nhiệt của cử tri đến bỏ phiếu, người tham gia công tác bầu cử; tất cả cử tri, người tham gia công tác bầu cử phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phù hợp…


Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, số cử tri đi bầu trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 98,03%. 17/161 xã, phường, thị trấn có 100% số cử tri đi bầu; 433/1.161 khu vực bỏ phiếu có 100% số cử tri đi bầu; cử tri phải cách ly liên quan đến dịch Covid-19 được thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu cao nhất về công tác phòng, chống dịch. 


Kết quả cuộc bầu cử, đã bầu được 7 đại biểu Quốc hội, 53 đại biểu HĐND tỉnh, 323 đại biểu HĐND cấp huyện bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần; HĐND cấp xã bầu được 4.005 đại biểu trên tổng số 4.074 số đại biểu được ấn định bầu… Kết quả này thêm khẳng định sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân. Cử tri toàn tỉnh đã đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân với niềm tin vững chắc vào một nhiệm kỳ mới nhiều thành công của Quốc hội và HĐND các cấp.


Nguồn: Baohungyen.vn


Bài viết khác

• Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026 (18/06/2021)

• Khoái Châu: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (17/06/2021)

• Các huyện Kim Động, Văn Lâm: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (16/06/2021)

• Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Hưng Yên (11/06/2021)

• Hưng Yên: Công bố danh sách 53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (02/06/2021)

• Các huyện Kim Động, Ân Thi,Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 (01/06/2021)


Các bài mới nhất

• Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca mắc Covid-19 tại huyện Yên Mỹ (21/06/2021)

• Bài phát biểu của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Phát động đợt cao điểm “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” (18/06/2021)

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng (18/06/2021)

• Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (17/06/2021)

• Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (12/06/2021)

• Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng dự khánh thành và trao nhà Đại đoàn kết tại huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào (11/06/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay446 Hôm qua2,124 Tuần này10,404 Tuần trước16,768 Tháng này63,424 Tháng trước75,669