Ngày 12.1, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự. Cùng dự có lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu dự hội nghị Năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành tuyên giáo các cấp đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, ngành tuyên giáo chú trọng nhiệm vụ tham mưu tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, Nhân dân được tăng cường; công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ được bảo đảm thường xuyên; công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu lịch sử Đảng được đẩy mạnh; công tác phối hợp với các sở, ngành khối khoa giáo, các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp được duy trì nền nếp, đạt hiệu quả. Năm 2022, ngành tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh, năm sinh các đồng chí Tô Hiệu, Lê Văn Lương; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi; tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng Nhân dân, dư luận xã hội; chú trọng công tác tuyên truyền việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị: Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tăng cường phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; chú trọng phát hiện, biểu dương khen thưởng những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; chủ động nắm bắt, báo cáo tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở; quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp… Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Xuân Tiến trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021 Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Xuân Tiến trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021 Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021. Phương Minh – Lê Hiếu

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021

Ngày 12.1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.


Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Năm 2021, ngành Nội chính Đảng đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngành Nội chính Đảng đã tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý kiên quyết nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thể hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công tác phòng, chống tham nhũng không ngừng, không nghỉ. 


Ban nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy đã phối hợp các cấp ủy chỉ đạo xử lý 476 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là chỉ đạo bảo đảm an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình phức tạp khi dịch bệnh Covid-19 tác động đến mọi mặt đời sống xã hội. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo và tham mưu cấp ủy thực hiện công tác tiếp dân đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực. Quan hệ phối hợp giữa ngành Nội chính Đảng với các ngành, các cấp được tăng cường, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. 


Năm 2022, ngành Nội chính Đảng tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế đã khởi tố, rà soát; đề xuất đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện các Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, không để hình thành điểm nóng; tổ chức tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm nguy hiểm…


Tại hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị đã tham luận, đề xuất các nội dung quan trọng trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả của công tác nội chính Đảng.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; chú trọng công tác kiểm soát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử, thi hành án; khẩn trương thanh tra, điều tra xử lý vụ án đã được đưa vào diện Ban Bí thư theo dõi chỉ đạo; tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra về xử lý tố giác tin báo tội phạm, tham nhũng, tiêu cực; tham mưu chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; rà soát, xây dựng và hoàn thiện ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính “có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, dám nghĩ, dám làm, dám tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”...


Lê Hiếu/Baohungyen.vn


Bài viết khác

• Rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (04/08/2022)

• Người đảng viên lão thành sắt son một niềm tin với Đảng (04/08/2022)

• Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ (02/08/2022)

• Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (01/08/2022)

• Xã Tiên Tiến: Khi Bí thư chi bộ thôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm (01/08/2022)

• Tập trung thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp (01/08/2022)


Các bài mới nhất

• Tặng quà thương binh, gia đình có công với cách mạng ở thành phố Hưng Yên (25/07/2022)

• Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (21/07/2022)

• Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khánh thành và bàn giao nhà đồng đội (21/07/2022)

• Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (15/07/2022)

• Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024 (14/07/2022)

• Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2022 (12/07/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay217 Hôm qua1,980 Tuần này4,643 Tuần trước13,507 Tháng này79,143 Tháng trước121,713