Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XVII

Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XVII

Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XVII

Ngày 26.10, tại Hội trường HĐND - UBND tỉnh, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Tư để xem xét, quyết định một số chủ trương, chính sách quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu tại kỳ họp

 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh…

 

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp


Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021, từ đó có những điều chỉnh về giải pháp, nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đồng thời HĐND tỉnh xem xét, quyết định một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách và kiện toàn nhân sự một số chức danh do HĐND tỉnh bầu, miễn nhiệm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị các đại biểu phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử; thể hiện bản lĩnh, chính kiến, tập trung thảo luận, phân tích làm rõ tính cần thiết, tính hiệu quả, sự phù hợp với thực tiễn và cân nhắc thật kỹ để đưa ra những quyết định đúng đắn trong từng nội dung của kỳ họp, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri; tất cả vì chất lượng cuộc sống của người dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.


Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe, xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2021; về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; về việc quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước địa phương năm 2020; việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha điều chỉnh, bổ sung năm 2021; việc điều chỉnh giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021 tại Nghị quyết số 348/NQ-HĐND ngày 22.12.2020 của HĐND tỉnh.


Trong 9 tháng năm 2021, tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương, cụ thể hóa vào điều kiện của tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid -19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn luôn được kiểm soát, bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; thu ngân sách tăng cao, giải ngân vốn đầu tư công đạt khá; tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 5,71%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,76%. Giá trị sản xuất: Công nghiệp và xây dựng tăng 7,74%; thương mại, dịch vụ tăng 1,93%; nông nghiệp – thủy sản tăng 2,29%. Thu ngân sách Nhà nước đạt 13.485 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 10.508 tỷ đồng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,6%. Tạo thêm việc làm mới cho 1,74 vạn lao động. Công tác bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác quốc phòng địa phương, an ninh trật tự tiếp tục được củng cố, giữ vững. 


Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nhất trí thông qua 6 dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.


Kỳ họp cũng đã tiến hành nội dung miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Phạm Đăng Khoa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do đã chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Công an từ ngày 1.7.2021; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh.


Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát huy hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo chủ trương, hướng dẫn mới của Trung ương; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp, bảo đảm công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao; bám sát và kịp thời cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế để có giải pháp thiết thực, hiệu quả bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 sát với tình hình thực tế và bảo đảm lộ trình thực hiện các mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đã đề ra; chủ động hơn nữa trong việc nghiên cứu, rà soát, đề xuất các chính sách mới để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục các khó khăn, hạn chế, vướng mắc; tăng cường các biện pháp thu ngân sách, cơ cấu lại ngân sách nhằm bảo đảm cân đối và hiệu quả sử dụng ngân sách, đáp ứng nhu cầu cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021; tập trung cao thực hiện các giải pháp chấn chỉnh quản lý đầu tư và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Trước mắt, cần tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cơ quan, chuẩn bị chu đáo điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh sẽ diễn ra vào cuối năm 2021.


Lê Hiếu/Baohungyen.vn


Bài viết khác

• Rà soát, đánh giá các hoạt động tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh (29/11/2021)

• Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (27/11/2021)

• Thường trực HĐND thành phố Hưng Yên giao ban với Thường trực HĐND các phường, xã (26/11/2021)

• Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn tham dự diễn đàn kinh tế Việt Nam tại Nhật Bản (23/11/2021)

• Khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh (23/11/2021)

• Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Văn Lâm (20/11/2021)


Các bài mới nhất

• Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thị xã Mỹ Hào tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2016 - 2021) và suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ VI (2021 - 2026) (01/12/2021)

• Hưng Yên: Gỡ khó cho làng nghề (28/11/2021)

• Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác Mặt trận tại tỉnh Hưng Yên (26/11/2021)

• Tỉnh Hưng Yên hợp tác với Tập đoàn Sumitomo mở rộng Khu Công nghiệp Thăng Long II (25/11/2021)

• Hưng Yên dự họp trực tuyến toàn quốc đánh giá sau hơn 1 tháng thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ (20/11/2021)

• Thành phố Hưng Yên dỡ bỏ vùng cách ly tạm thời phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường An Tảo (18/11/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay199 Hôm qua1,297 Tuần này6,944 Tuần trước8,778 Tháng này45,334 Tháng trước251,203