Kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 22.3, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ mười sáu để thảo luận, xem xét, thông qua một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm tại kỳ họp lần này bên cạnh việc thực hiện công tác đánh giá, tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu sẽ thảo luận, xem xét, quyết định một số nội dung tờ trình quan trọng của UBND tỉnh và 7 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Để kỳ họp đạt kết quả cao, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tích cực nghiên cứu, phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, vì sự phát triển của tỉnh và niềm tin, sự mong đợi của cử tri.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ khẳng định: Những kết quả HĐND tỉnh khóa XVI đạt được trong nhiệm kỳ đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao, vượt trước mục tiêu Nghị quyết Đại hội, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Trong thời gian tới, HĐND tỉnh cần sớm ban hành các chương trình, đề án cụ thể hóa tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; có những giải pháp sáng tạo, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; chuẩn bị tốt công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…


Tiếp đó, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày Tờ trình và Dự thảo nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình và Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và dự án phải thu hồi đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại các huyện để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Các tờ trình và dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp: Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên đoạn qua địa phận tỉnh (ĐT.379); về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường nối ĐH.45 xã Đồng Than với ĐT.376 xã Ngọc Long; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376; về việc quy định mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thời gian được hưởng hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.


Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đã được các Ban của HĐND tỉnh: Văn hóa - Xã hội, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế thẩm tra và báo cáo với các đại biểu dự kỳ họp.


Các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua 7 nghị quyết tại kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Văn Khuê trình bày báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm hoạt động của HĐND các nhiệm kỳ trước, đồng thời có nhiều đổi mới, sáng tạo, khoa học, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả trên mọi phương diện. HĐND tỉnh đã tổ chức được 16 kỳ họp, 2 phiên giải trình của UBND tỉnh và các ngành tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh về những vấn đề quan trọng tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được cử tri và dư luận quan tâm, ban hành 260 nghị quyết, tổ chức 57 cuộc giám sát, khảo sát, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân được chú trọng, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. Các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Vai trò, vị thế và uy tín của HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên, được các cấp, các ngành đánh giá cao, được đông đảo cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ. 


Tại kỳ họp, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền giai đoạn 2016 – 2021. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo về tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác của ngành nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Tại kỳ họp, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được khen thưởng.


Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu các cấp, các ngành cần nỗ lực, tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Chủ động xử lý, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và những vấn đề mới phát sinh; tổ chức rà soát, thực hiện đầy đủ các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đặc biệt quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là kiến nghị được cử tri phản ánh nhiều lần, kéo dài; tập trung tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Lê Hiếu/Baohungyen.vn


Bài viết khác

• Bệnh viện Quân y 5/Cục Hậu cần Quân khu 3 tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách (27/03/2021)

• Hưng Yên: Triển khai kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử tỉnh năm 2021 (26/03/2021)

• Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2021 – 2025 (26/03/2021)

• Toàn tỉnh có 1.231 đơn vị bầu cử cấp huyện và cấp xã (14/03/2021)

• Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 (12/03/2021)

• Kế hoạch thông tin tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (04/03/2021)


Các bài mới nhất

• Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (11/04/2021)

• Ban Dân vận Trung ương: Thông báo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (09/04/2021)

• Xây dựng kịch bản tổ chức bầu cử trong trường hợp có dịch COVID-19 (24/03/2021)

• Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử? (24/03/2021)

• Bảo đảm tốt công tác chuẩn bị bầu cử song hành cùng thực hiện mục tiêu kép (23/03/2021)

• Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Đắk Nông (23/03/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay1,550 Hôm qua1,323 Tuần này2,873 Tuần trước12,654 Tháng này31,763 Tháng trước52,301