Kim Động: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Kim Động: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Kim Động: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Kim Động luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa huyện Kim Động. (Ảnh chụp ngày 22.4.2021)

Xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, có vai trò quyết định đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm, Đảng bộ xã Chính Nghĩa đều rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ; cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã đã cử 2 cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, cử 7 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị - hành chính, cử 205 lượt cán bộ tham gia lớp  bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể, 4 cán bộ đi bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Vì vậy, đội ngũ cán bộ của xã dần được chuẩn hóa, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, là nòng cốt trong các hoạt động của địa phương.


Để chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong những năm qua Đảng bộ huyện Kim Động đã kiên trì thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; quán triệt cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWngày 15.5.2016của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tính tự giác rèn luyện, tự trau dồi, hoàn hiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các phòng, ban chuyên môn của huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, số cán bộ đưa vào quy hoạch bảo đảm tiêu chuẩn, có chiều hướng phát triển tốt, quy hoạch có tính khả thi cao. Căn cứ nguồn quy hoạch và điều kiện thực tiễn, các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí công tác phù hợp…


Theo thống kê, số lượng cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp của huyện đến thời điểm này là 1.236 người. Trong đó, cán bộ, viên chức có trình độ thạc sỹ chiếm 1,29%; trình độ chuyên môn đại học chiếm 54,29%; trình độ cao đẳng 31,8%. Về lý luận chính trị, có 0,24% số cán bộ đạt trình độ cao cấp, cử nhân; trình độ trung cấp đạt 12,8%... Cán bộ, công chức cấp xã có trình độ thạc sỹ chiếm 2,37%, trình độ đại học chiếm 73,7%; về trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp chiếm 1,95%, trình độ trung cấp chiếm 81,82%. Đội ngũ cán bộ ở khối Đảng, MTTQ, đoàn thể và hành chính nhà nước cấp huyện có trình độ chuyên môn thạc sỹ chiếm 24,2%, trình độ đại học chiếm 70,97%; trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp chiếm 29%, trình độ trung cấp chiếm 51,6%... 


Khi xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực nhằm cụ thể hóa, đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ như: Số lượng cán bộ, công chức có trình độ đào tạo sau đại học được nâng lên nhưng chưa được sử dụng hợp lý; tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, một bộ phận cán bộ còn thiếu chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; công tác điều động, luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng chưa được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên; một số cán bộ, công chức chưa tự giác học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ... 


Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Phạm Thái Sơn, Bí thư Huyện ủy Kim Động cho biết: Bên cạnh việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Đảng bộ huyện Kim Động tiếp tục quán triệt sâu sắc, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ, nhằm nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá các nghị quyết về công tác cán bộ từ cấp huyện đến cơ sở phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ bảo đảm vừa đúng quy chế, hướng dẫn của tỉnh và Trung ương vừa phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện các quy định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và công tác điều động, luân chuyển cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào những vị trí quan trọng, chủ chốt… Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân tham gia giám sát, nhận xét, đánh giá hoạt động công vụ, thái độ phục vụ, ứng xử của cán bộ, đảng viên… góp phần xây dựng văn minh công sở, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.  


Lệ Thu/Baohungyen.vn


Bài viết khác

• Thành phố Hưng Yên tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2022 (22/09/2022)

• Hiệu quả hoạt động của các Tổ dân vận Thôn 3, xã Xuân Quan (10/02/2021)

• Khoái Châu tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, năm 2020 (27/11/2020)

• Tiên Lữ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba (09/11/2020)

• Kim Động đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba (09/11/2020)

• Kim Động công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035 và xúc tiến đầu tư (06/11/2020)


Các bài mới nhất

• Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị (22/09/2022)

• Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (22/09/2022)

• Đong đầy Hũ gạo tình thương (23/09/2022)

• Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Hà Tĩnh (19/09/2022)

• Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36–CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (16/09/2022)

• Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (16/09/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay576 Hôm qua1,050 Tuần này1,626 Tuần trước12,303 Tháng này108,557 Tháng trước124,912