Khối dân vận xã An Viên, thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”

Khối dân vận xã An Viên, thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”

Khối dân vận xã An Viên, thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”

Những năm qua, việc triển khai thực hiện công tác dân vận ở tỉnh ta đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, nhất là lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Vai trò, trách nhiệm và tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được phát huy, khẳng định hình ảnh người cán bộ, công chức “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Mối quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân ngày càng gắn bó. Các mối quan hệ xã hội trong đời sống sinh hoạt ở khu dân cư phát triển theo chiều hướng tích cực, củng cố được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp. Hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân được nâng cao..., góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy xã An Viên luôn xác định công tác dân vận nói chung, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” nói riêng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ngay sau Đại hội đảng bộ các nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã kịp thời chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội về công tác dân vận trong hệ thống chính trị; cán bộ phụ trách công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố và kiện toàn; hoạt động của Khối dân vận xã được quan tâm chỉ đạo theo quy định.

Khối dân vận đã tham mưu Đảng ủy xã ban hành các Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trọng tâm thực hiện Quyết định số 31-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Kế hoạch số 01-KH/BCĐ về việc tổ chức phát động thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ, ngày 10/4/2017 của BCĐ huyện về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020. Khối dân vận xã đã tham mưu kiện toàn BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo”; BCĐ xây dựng quy chế hoạt động, phân công thành viên BCĐ, hằng năm ban hành kế hoạch hoạt động của BCĐ; đồng thời, tham mưu giúp cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Khối Dân vận và các Tổ dân vận khéo đã tham mưu Đảng ủy, chính quyền xây dựng quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được triển khai sâu rộng; thực hiện tốt Đề án 01/ĐA-UBND của UBND huyện về việc “Phát huy giá trị, hiệu quả hương ước làng, khu phố, đẩy mạnh việc thực hiện gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%; 4/4 làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, 3 thôn đã xây dựng nghĩa trang đồng bộ, nhiều gia đình đã hỏa táng khi có người thân qua đời. Xã có 3/3 trường đạt trường chuẩn Quốc gia; công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục, xây dựng quỹ khuyến học từ xã đến các dòng họ phát triển mạnh, điển hình như dòng họ Trần, thôn Nội Mai có số quỹ lên đến gần 200 triệu đồng. Khối dân vận xã tham mưu Đảng ủy, chính quyền tổ chức bầu Trưởng thôn, tổ chức đại hội các chi bộ, hợp nhất các chi hội đoàn thể đối với thôn có từ 2 chi hội trở lên, hợp nhất 2 chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn; tham gia vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, Khối dân vận xã hướng dẫn các thôn thành lập Tổ dân vận thôn; xây dựng kế hoạch để thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020; tổ chức họp để phổ biến các nội dung đăng ký các mô hình “Dân vận khéo” tới MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, từng tổ dân vận ở các cụm dân cư để tổ chức thực hiện. Toàn xã đã có 2/4 Tổ dân vận khéo ở các khu dân cư; các tổ chức chính trị - xã hội thành lập các tổ tự quản, các mô hình, các câu lạc bộ như: thôn Nội Thượng có tổ tự quản về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy; 4 thôn có 4 đội dân phòng tự quản, Hội Cựu chiến binh có 5 tổ tự quản về vệ sinh môi trường; Hội Liên hiệp Phụ nữ có Câu lạc bộ không sinh con thứ 3, mô hình tuyến đường hoa, xóm 3 sạch, Hội Người cao tuổi thành lập các Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Trên địa bàn xã có 457 hộ kinh doanh thương mại dịch vụ, kinh doanh vận tải thủy, tạo việc làm cho nhiều lao động của địa phương, trên địa bàn xã có trên 200 con tàu vận tải thủy, bình quân mỗi tàu cho thu nhập từ 500 - 1 tỷ đồng/năm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân. Các Tổ dân vận khéo đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động, tiền của để xây dựng nông thôn mới; kết quả, Nhân dân đã đóng góp được gần 3 tỷ đồng. Với sự tích cực tham mưu của Khối dân vận xã trong công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền xã An Viên thời gian qua đã được cấp trên ghi nhận và biểu dương, khen thưởng. Đạt được những kết quả trên, năm 2019 Khối dân vận xã An Viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền trong xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng xây dựng, phát triển mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tại các khu dân cư. Nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả trên địa bàn./.

Hoàng Lam


Bài viết khác

• Ban Chỉ đạo về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Phù Cừ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 (13/05/2022)

• Xã Hồng Nam phát huy các giá trị văn hóa trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (10/03/2022)

• Phát huy vai trò công tác “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hải Triều (16/12/2021)

• Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên (10/11/2021)

• Một Trưởng khối Dân vận tiêu biểu (17/06/2021)

• Người giáo viên gương mẫu, tận tụy, yêu nghề (03/11/2020)


Các bài mới nhất

• Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị (22/09/2022)

• Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (22/09/2022)

• Đong đầy Hũ gạo tình thương (23/09/2022)

• Thành phố Hưng Yên tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2022 (22/09/2022)

• Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Hà Tĩnh (19/09/2022)

• Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36–CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (16/09/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay554 Hôm qua1,050 Tuần này1,604 Tuần trước12,303 Tháng này108,535 Tháng trước124,912