Hưng Yên: Tổng kết 10 năm thực hiện các nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo

Hưng Yên: Tổng kết 10 năm thực hiện các nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo

Hưng Yên: Tổng kết 10 năm thực hiện các nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo

Ngày 27.5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20.12.2012 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 280-NQ/ĐU ngày 10.4.2013 của Đảng ủy Quân khu 3 và Nghị quyết số 962-NQ/ĐU ngày 10.9.2013 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Ngay sau khi có Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20.12.2012 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 280-NQ/ĐU ngày 10.4.2013 của Đảng ủy Quân khu 3, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng thời xây dựng và ban hành Nghị quyết số 926/NQ-ĐU ngày 10.9.2013 về Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện; bổ sung các chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện, xác định nhiều biện pháp đồng bộ, phù hợp nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác huấn luyện. Trong huấn luyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; xây dựng, quản lý chương trình huấn luyện đúng quy định; duy trì, thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo quy định cho lực lượng thường trực, kết quả có 82,9% đạt khá, giỏi. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) luôn được quan tâm thực hiện, bảo đảm nội dung, thời gian theo kế hoạch với 100% số cơ sở được huấn luyện. Trong 10 năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đổi mới chương trình cho 216 lớp tập huấn với quân số trên 15.000 lượt cán bộ; tổ chức 127 lần luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và 127 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ; lãnh đạo triển khai, thực hành 2 lần diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, 14 cuộc diễn tập KVPT, 1 cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và 280 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã… 


Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 280-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 3 và Nghị quyết số 962-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 65 – NQ/ĐU ngày 26.3.2017 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Tập trung huấn luyện cho các lực lượng có trình độ kỹ thuật, chiến thuật nghiệp vụ chuyên môn giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, có năng lực tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh, hiệu quả trong xử trí các tình huống xảy ra. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, làm chuyển biến mạnh mẽ về tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước…


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu trong những năm tiếp theo, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và phù hợp với tổ chức trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và của tỉnh về công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân vững chắc. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện; khẩn trương rà soát, bổ sung các chỉ tiêu, biện pháp trong chương trình, kế hoạch nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu về huấn luyện mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan các cấp trong công tác tham mưu, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập ở các cấp, nhất là diễn tập KVPT tỉnh và cấp huyện, diễn tập thực binh có bắn đạn thật. Tích cực, chủ động phối hợp huy động các nguồn lực bảo đảm cho công tác huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo hướng kịp thời, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.
 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20.12.2012 của Quân ủy Trung ương
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20.12.2012 của Quân ủy Trung ương

 

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20.12.2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo.


Hoàng Bền/Baohungyen.vn


Bài viết khác

• Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức Chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh tổ chức thăm và tặng quà gia đình chiến sỹ đang tại nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh (27/09/2022)

• Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh giỏi các cấp và học sinh thi đỗ đại học (28/08/2022)

• Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khánh thành và bàn giao nhà đồng đội (21/07/2022)

• Cộng tác viên dân số cầu nối đưa chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình đến với người dân (20/06/2022)

• Hiệu quả từ công tác luân chuyển cán bộ ở Kim Động (04/07/2022)

• Xã Lệ Xá: Phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã (25/05/2022)


Các bài mới nhất

• Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII (05/12/2022)

• Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX (03/12/2022)

• Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Quyết định Tân Giám đốc Sở xây dựng cho đồng chí Cao Quang Hưng, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy (05/12/2022)

• Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai mô hình chính quyền phục vụ nhân dân (02/12/2022)

• Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khảo sát thực địa Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh (25/11/2022)

• Học tập, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (24/11/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay983 Hôm qua4,346 Tuần này23,291 Tuần trước27,503 Tháng này130,604 Tháng trước349,573