Hưng Yên sẵn sàng hành trang vững vàng trên chặng đường mới

Hưng Yên sẵn sàng hành trang vững vàng trên chặng đường mới

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo Hưng Yên có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Hưng Yên sẵn sàng hành trang vững vàng trên chặng đường mới

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ


Phóng viên: Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở cũng như công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ: Chúng ta đã và đang trải qua những ngày cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa quan trọng, không chỉ xác định các mục tiêu của 5 năm tới mà còn đặt ra định hướng tới năm 2030. 


Nhận thức tầm quan trọng của việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện là tiền đề quan trọng để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm chủ động nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 30.5.2019; bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (“Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”; “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”); ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong toàn tỉnh nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó, thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, theo lộ trình gắn với công việc chi tiết. Công tác nhân sự và quy trình công tác nhân sự cấp uỷ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng... được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra các cấp ủy việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 185-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Nhờ quá trình chuẩn bị chu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng, đến cuối tháng 6.2020, 551/551 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội; đến giữa tháng 8.2020, 13/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành tổ chức đại hội. Công tác bầu cử tại đại hội được tiến hành theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu tập trung, các đồng chí trúng cử đều đạt số phiếu cao. Nhân sự trúng cử cấp ủy khóa mới, đại biểu dự đại hội cấp trên có số phiếu tập trung, đạt tỷ lệ cao; bảo đảm cơ cấu về tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, đổi mới cấp ủy và được tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự chủ chốt lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. 


Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ được tổ chức vào các ngày 24 - 25 – 26 tháng 10 năm 2020. Những ngày này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các tiểu ban khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh công tác chuẩn bị Đại hội.


Phóng viên: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, mà trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá khái quát về nhiệm vụ này?


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ: Có thể thấy ở nhiệm kỳ này, Đảng bộ, quân và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực, quyết tâm cao, thu được những kết quả nổi bật. Chúng ta đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao, vượt sớm so với kế hoạch trong bối cảnh chúng ta phải tập trung giải quyết có hiệu quả đối với những tình huống khó, mới, phức tạp như dịch tả lợn Châu Phi và đại dịch Covid-19, thì những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ qua là khá ấn tượng. 


Trong khuôn khổ thời gian trả lời của cuộc phỏng vấn ngắn, tôi nêu đơn cử một vài việc tiêu biểu như trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nghị quyết Đại hội đề ra là: "Đến năm 2020, có 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới", thì đến tháng 10.2019, chúng ta đã sớm trở thành 1 trong 8 tỉnh của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay, 100% các địa phương cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chúng ta tin tưởng sớm được Thủ tướng Chính phủ công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Đáng chú ý là, kinh tế nông nghiệp cũng có nhiều kết quả nổi bật khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao trong trồng cây có múi, cây vải, nhãn, hoa, cây cảnh, cây dược liệu... nhiều nơi có số thu đạt từ 500 đến 700 triệu đồng/ha canh tác. Đây là mức vượt trội, thể hiện tinh thần lao động cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo của các hộ nông dân trong tỉnh. 


Trong công nghiệp cũng có nhiều tiến bộ, với 816 dự án mới được thu hút đầu tư, nâng tổng số dự án trên địa bàn tỉnh là 1.985 dự án; tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm trên 61% trong cơ cấu kinh tế. Hưng Yên vẫn đã và đang là địa bàn hấp dẫn để các nhà đầu tư tìm đến để đầu tư, nhất là khi trong nhiệm kỳ này, chúng ta đã hình thành được Khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt với diện tích quy hoạch khoảng 3.000ha. Chúng ta sẽ phấn đấu để có được Khu công nghiệp này với những dự án công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường và cho giá trị gia tăng cao. 


Điểm nổi bật ở nhiệm kỳ này mà chúng ta cũng nên nhắc tới đó là, đầu nhiệm kỳ chúng ta chưa được Trung ương giao nhiệm vụ tự cân đối thu chi, đến năm 2017, Hưng Yên được Trung ương giao nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, nặng nề, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng nên chúng ta đã bảo đảm được tự cân đối thu chi và có đóng góp với nền tài chính quốc gia, trở thành một trong mười sáu tỉnh, thành tự cân đối thu, chi.


Nhiệm kỳ này, chúng ta cũng nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tiếp tục kế thừa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mà các nhiệm kỳ trước đây đã đề ra, đó là tăng cường cho chương trình phát triển hạ tầng giao thông. Trong gần 5 năm qua, chúng ta đã hoàn thành đầu tư hơn 1.000 km ở các cấp đường. Đường nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình, cầu Hưng Hà, cầu La Tiến, Đường đê tả sông Luộc, cùng với Đường đê tả sông Hồng đã kết nối thuận lợi hơn Hưng Yên với các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, với Thủ đô Hà Nội, cảng biển và sân bay.


Cùng với chú trọng phát triển kinh tế, chúng ta cũng rất quan tâm tới lĩnh vực văn hóa - xã hội, người dân được xác định là trung tâm của quá trình phát triển. Trong đó, đã hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo; thực hiện trợ cấp hàng tháng cho người đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi, nâng mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo...; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,8%; tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế đạt 91,5%. Y tế, giáo dục được quan tâm, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh, xây dựng trường chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ làng, khu phố và gia đình văn hóa hầu hết đạt trên 90%; nhiều di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng được chú trọng bảo tồn và chỉnh trang phát huy những giá trị truyền thống của quê hương, đất nước.


Có thể nói, kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 chúng ta đã đạt được kết quả khá toàn diện, thể hiện sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, nỗ lực của đội ngũ cán bộ các cấp, sự quan tâm và đồng thuận rất cao của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh. Thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội trong tỉnh, ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo của nhân dân.


Phóng viên: Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết khái quát những định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới?


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ: Tới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này sẽ trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định và sẽ ra Nghị quyết Đại hội phù hợp với chủ đề của Đại hội là “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững”; Đại hội tiến hành với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, và sẽ vẫn tập trung kế thừa thực hiện các nhiệm vụ đột phá mà nhiều nhiệm kỳ trước đây đã đề ra, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm là:


(1) Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh. Tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch; ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước. 


(2) Tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, phát triển hạ tầng số, ưu tiên hạ tầng giao thông và các địa bàn trọng điểm để tạo động lực phát triển.


(3) Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển giữa các cấp, các ngành; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có uy tín, năng lực nổi trội.


Có thể khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh tiếp tục vững bước dưới cờ Đảng. Hưng Yên sau 24 năm tái lập tỉnh đã có số thu ngân sách tăng gấp gần 200 lần; từ một tỉnh nằm trong nhóm 3 tỉnh có số thu thấp nhất cả nước, đến nay Hưng Yên đã nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã; cấp huyện, cấp tỉnh đạt tiêu chí nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Diện mạo của Hưng Yên hôm nay có nhiều đổi mới. Đó là minh chứng rõ nét khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó cùng với khát vọng vươn lên mạnh mẽ.


Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX kế thừa những thành tựu đã đạt được để xây dựng Nghị quyết nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế hiện nay. Nghị quyết của Đại hội tới đây sẽ là kết tinh của trí tuệ và niềm tin, là tinh thần đổi mới và sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết, đồng lòng phát huy truyền thống quê hương Hưng Yên văn hiến, cách mạng và anh hùng, được 10 lần Bác Hồ về thăm. 


Chúng ta tin tưởng rằng, với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, toàn tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.


Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.


Nguồn: Baohungyen.vn


Bài viết khác

• Các khu dân cư: Tân Trung; thôn Hành Lạc; Nội Lăng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội văn hóa quân dân (09/11/2020)

• Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ tỉnh Long An (09/11/2020)

• Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/2020)

• Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (14/10/2020)

• Lễ ra quân bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng (07/10/2020)

• Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (03/10/2020)


Các bài mới nhất

• Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri (21/11/2020)

• Công bố Quyết định công nhận khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại IV (23/11/2020)

• Yên Mỹ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba (21/11/2020)

• Khai mạc Phiên chợ cam Hưng Yên năm 2020 (21/11/2020)

• Khánh thành cầu Ba Đông và Khuôn viên bảo tồn Cây vải tổ Vải trứng Hưng Yên trên địa bàn huyện Phù Cừ (20/11/2020)

• Người giáo viên gương mẫu, tận tụy, yêu nghề (03/11/2020)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Phạm Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay599 Hôm qua708 Tuần này2,101 Tuần trước5,464 Tháng này202,931 Tháng trước119,358