Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác dân vận

Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác dân vận

Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác dân vận

Ngày 31.12.2020, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị về công tác dân vận; công tác vận động, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm…


Năm 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2020 và chủ đề  “Năm dân vận khéo”; tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai các văn bản mới ban hành; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các văn bản liên quan đến công tác dân vận. Lãnh đạo tổ chức lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chính phủ, các bộ, ngành, UBND các cấp thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”; tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Các cấp chính quyền quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đối thoại, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy đảng; phối hợp với cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới.


Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, với trọng tâm là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Ban Dân vận Trung ương tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, sơ kết, tổng kết một số văn bản của Đảng về công tác dân vận; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; tổng kết các chương trình phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…; tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, phối hợp đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục tham mưu và thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt chính sách cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo đề án vị trí việc làm…


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu: Thời gian tới, Ban Dân vận các cấp cần tập trung nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kịp thời tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội về công tác dân vận. Các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng đổi mới, thiết thực, gắn với cuộc sống của các tầng lớp nhân dân; lấy cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên…


Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hướng về cơ sở, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua  yêu nước; nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan hành chính nhà nước đối với công tác dân vận…


Nguyễn Nhân/Baohungyen.vn


Bài viết khác

• Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ thăm, chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (28/07/2021)

• Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 (20/07/2021)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2021 (13/07/2021)

• Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng xe thu, gom rác thải hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2021 (05/06/2021)

• Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, động viên cháu học sinh nghèo vượt khó (10/04/2021)

• Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (08/03/2021)


Các bài mới nhất

• Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (02/08/2021)

• Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (01/08/2021)

• Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thu dung, điều trị ca bệnh Covid-19 tại tỉnh (31/07/2021)

• Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (30/07/2021)

• Tập trung bứt phá, xây dựng thành phố Hưng Yên văn minh, hiện đại (27/07/2021)

• Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách (26/07/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay2,029 Hôm qua1,972 Tuần này6,669 Tuần trước11,765 Tháng này20,542 Tháng trước71,739