Hội nghị Trưởng Ban Dân vận toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021

Hội nghị Trưởng Ban Dân vận toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác dân vận, chiều 30/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Trưởng Ban Dân vận toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Trưởng Ban Dân vận toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng Ban: Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang, Đỗ Văn Phới.

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Trưởng Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và toàn thể cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban đã triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021, trong đó nêu rõ: Với trọng tâm công tác dân vận năm 2021 là đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Dân vận Trung ương sẽ tập trung tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng về công tác dân vận trong đó trọng tâm là Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận và tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai, thẩm định các báo cáo, đề án theo phân công. Tiếp tục nghiên cứu tình hình các tầng lớp nhân dân, công tác vận động quần chúng của Đảng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế gắn với các mục tiêu phát triển cụ thể của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Bên cạnh đó, triển khai các văn bản mới liên quan đến công tác dân vận, trong đó có văn bản của Bộ Chính trị ban hành sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các văn bản khác. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Hội đồng công tác quần chúng Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo. Phối hợp đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận của chính quyền; công tác dân vận của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; công tác dân vận của lực lượng vũ trang, công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, trọng tâm là tình hình nhân dân liên quan đến Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, khiếu kiện, nhất là về đất đai, môi trường...

Hội nghị đã nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm minh họa, làm rõ những chuyển biến rõ nét của công tác dân vận năm 2020, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn công tác dân vận tại các địa phương, đơn vị. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Công tác dân vận năm 2020 có nhiều thành công, thành tựu và có nhiều đổi mới. Ban Dân vận các cấp từ Trung ương đến địa phương đã thực sự là cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng, cấp ủy các cấp, làm tốt công tác định hướng, cung cấp thông tin và làm đầu mối chủ trì công tác dân vận. Công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận đi vào thực chất, hiệu quả đặc biệt là chế độ giao ban, cung cấp thông tin, gắn kết các tổ chức...


Theo đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, tỉnh Bình Định đã có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất trong các tỉnh trọng điểm miền Trung. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của công tác dân vận. Đặc biệt, công tác dân vận đã tạo sức mạnh cho mọi người cùng tham gia phòng chống và hỗ trợ khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID - 19. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" với thành công của Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" đã góp phần lan toả, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong tỉnh.

Nhấn mạnh đến một số thách thức về kinh tế, chính trị, xã hội đối với công tác dân vận của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần tiếp tục nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn về những thách thức đặt ra đối với công tác dân vận trong thời gian tới. Còn đồng chí Nguyễn Văn Phú, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Hải Dương đề nghị Ban Dân vận Trung ương tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với các ban, bộ, ngành để mọi cơ quan trong hệ thống chính trị đều vào cuộc thực hiện công tác dân vận, mọi cán bộ, đảng viên đều xác định công tác dân vận là trách nhiệm của bản thân...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác dân vận năm 2020. Nhận thức, trách nhiệm phối hợp công tác dân vận trong hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực. Ban Dân vận các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ đảng về công tác vận động quần chúng, làm nòng cốt thúc đẩy hệ thống chính trị làm công tác dân vận. Công tác nắm tình hình nhân dân, cách thức tiến hành công tác dân vận được đổi mới, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn.

Với trọng tâm của công tác dân vận năm 2021 là đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng cần thúc đẩy hình thức dân chủ trực tiếp, cần thực hiện dân chủ thực chất ở từng khu dân cư, đơn vị, cơ quan và doanh nghiệp. Làm sao sau năm 2021, sẽ góp phần cho Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Chính phủ, Quốc hội thông qua Luật thực hành dân chủ cơ sở.

Lưu ý một số vấn đề thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: "Cần tiếp tục nắm tình hình nhân dân trong và sau Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục tham mưu, trực tiếp chăm lo cho đời sống của nhân dân đặc biệt người khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi đại dịch, thiên tai, người yếu thế để người dân được đón Tết an toàn, cuộc sống của nhân dân giảm bớt những khó khăn và cảm thấy ấm áp, vui vẻ".

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã công bố quyết định và trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban Dân vận Trung ương đối với các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020; đối với các tập thể đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; đối với các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Tư pháp đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải.

Nguồn: Danvan.vn


Bài viết khác

• Đồng chí Phạm Tất Thắng giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (13/05/2021)

• Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk (10/05/2021)

• Ban Dân vận Trung ương: Thông báo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (09/04/2021)

• Hội nghị Tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (31/12/2020)

• Ban Dân vận Trung ương giao ban công tác dân vận với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn (29/12/2020)

• Ban Dân vận Trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (25/12/2020)


Các bài mới nhất

• Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca mắc Covid-19 tại huyện Yên Mỹ (21/06/2021)

• Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026 (18/06/2021)

• Bài phát biểu của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Phát động đợt cao điểm “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” (18/06/2021)

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng (18/06/2021)

• Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (17/06/2021)

• Khoái Châu: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (17/06/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay411 Hôm qua2,124 Tuần này10,369 Tuần trước16,768 Tháng này63,389 Tháng trước75,669