Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8

Ngày 5.6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy… 

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách là nhà lý luận xuất sắc của Đảng, đồng chí đã tổng kết tư duy lý luận của Đảng ta về nhận thức về chủ nghĩa xã hội (CNXH), về con đường đi lên CNXH ở nước ta. Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư bao gồm khái quát một số vấn đề chính như: việc chọn con đường đi lên CNXH và khẳng định nhận thức mới của Đảng ta về CNXH; tổng kết thực tiễn để đánh giá và khẳng định sự đúng đắn của việc chọn con đường đi lên CNXH; nhiệm vụ trong thời gian tới... Bài viết của đồng chí Tổng bí thư đã góp phần bổ sung thêm lý luận và thực tiễn, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nhận thức sâu sắc hơn về CNXH, về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Từ đó nêu cao ý thức rèn luyện, trách nhiệm của bản thân, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng sáng tạo trong học tập, lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiện thực hóa các mục tiêu Ðại hội XIII của Ðảng…


Tiếp đó, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày “Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Theo Kế hoạch, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải được các cấp ủy tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, chất lượng và hiệu quả cao; tăng cường đối thoại, luận giải và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình hiện nay. Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết và chủ trì tổ chức thảo luận, thông qua Chương trình hành động của cấp mình…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trình bày Dự thảo “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, nội dung Chương trình hành động bám sát quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tình hình thực tiễn của tỉnh những năm qua và dự báo thời gian tới. Quá trình thực hiện có lộ trình, bước đi thích hợp và được giám sát, kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…


Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với tuyên truyền quan điểm chủ đạo, cốt lõi trong Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, bổ sung và có biện pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì, chịu trách nhiệm đối với việc xây dựng hoặc bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hằng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, nhất là những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19; hoàn thành thu hoạch vụ lúa xuân và chuẩn bị gieo cấy vụ mùa bảo đảm thời vụ; tăng cường xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho nông dân; chú trọng công tác phòng, chống lụt bão; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội…


Nguồn: Baohungyen.vn


Bài viết khác

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng (18/06/2021)

• Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (17/06/2021)

• Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (12/06/2021)

• Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng dự khánh thành và trao nhà Đại đoàn kết tại huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào (11/06/2021)

• Ông Đỗ Tiến Sỹ giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (10/06/2021)

• Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (03/06/2021)


Các bài mới nhất

• Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca mắc Covid-19 tại huyện Yên Mỹ (21/06/2021)

• Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026 (18/06/2021)

• Bài phát biểu của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Phát động đợt cao điểm “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” (18/06/2021)

• Khoái Châu: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (17/06/2021)

• Các huyện Kim Động, Văn Lâm: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (16/06/2021)

• Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Hưng Yên (11/06/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay399 Hôm qua2,124 Tuần này10,357 Tuần trước16,768 Tháng này63,377 Tháng trước75,669