Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Huyện ủy Kim Động, Thành ủy Hưng Yên về kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 99 của Ban Bí thư (khóa XII)

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Huyện ủy Kim Động, Thành ủy Hưng Yên về kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 99 của Ban Bí thư (khóa XII)

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Huyện ủy Kim Động, Thành ủy Hưng Yên về kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 99 của Ban Bí thư (khóa XII)

Đ/c Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc tại trụ sở Tỉnh ủy

Sáng nay, ngày 30/8 tại trụ sở Tỉnh ủy Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 99 của Ban Bí thư (khóa XII) "Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" (Quyết định số 99).

Tiếp và làm việc có đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo với Đoàn công tác kết quả trong 5 năm thực hiện Quyết định số 99, những kết quả nổi bật đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện, cụ thể sớm tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 99 đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh, chỉ đạo cấp ủy các cấp, các tổ chức cơ sở đảng, nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 99, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 42-KH/TU, ngày 28/12/2016 về thực hiện NQTW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quyết định số 1158-QĐ/TU, ngày 15/5/2018 về Quy định việc các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 15/6/2022 về sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW và Quyết định số 1158-QĐ/TU. Kết quả, từ năm 2017 đến hết năm 2021, cấp ủy tỉnh đến cơ sở đã tổ chức được 342 cuộc kiểm tra (trong đó, cấp tỉnh 09 cuộc, cấp huyện 71 cuộc, cấp xã 262 cuộc); 325 cuộc giám sát (trong đó, cấp tỉnh 01 cuộc, cấp huyện 145 cuộc, cấp xã 179 cuộc). Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra đối với 193 đảng viên, thi hành kỷ luật 04 trường hợp; giải quyết tố cáo đối với 14 trường hợp là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; tổ chức gặp mặt 130 điển hình tiên tiến và tặng Bằng khen cho 50 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; từ năm 2019 đến hết năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận được 3.122 ý kiến tham gia góp ý của Nhân dân thông qua góp ý định kỳ và góp ý văn kiện đại hội Đảng các cấp; Nhân dân giám sát được 4.907 cuộc thông qua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì và phối hợp theo Quyết định số 217-QĐ/TW; từ ngày 03/10/20217 đến hết 6 tháng 2022, HĐND tỉnh đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri tại 121 điểm của các huyện, thị xã, thành phố với trên 18.455 lượt người dự, tổng hợp được 844 lượt ý kiến về các lĩnh vực mà cử tri quan tâm. Đến nay, số lượng thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa là 1.844 thủ tục hành chính, trong đó: cấp tỉnh 1.445 thủ tục hành chính, cấp huyện là 254 thủ tục hành chính, cấp xã 145 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả năm 2021: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố, tăng 14 bậc; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố, tăng 39 bậc; Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX) xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc; Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2020; từ năm 2017 đến 2021, đối với công tác tiếp công dân: Bí thư các cấp đã tiếp được 3.942 cuộc (cấp tỉnh: 7 cuộc, huyện: 262 cuộc, xã: 3.673 cuộc); Chủ tịch UBND các cấp đã tiếp được 9.159 cuộc (cấp tỉnh: 48 cuộc, huyện: 2.070 cuộc, xã: 7.041 cuộc). Đối với công tác đối thoại, Bí thư các cấp đã tổ chức được 699 cuộc (cấp tỉnh: 7 cuộc, huyện: 97 cuộc, xã: 595 cuộc); Chủ tịch UBND các cấp đã tổ chức được 1.305 cuộc (cấp tỉnh: 48 cuộc, huyện: 166 cuộc, xã: 1.091 cuộc)…

Tại  hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và làm rõ thêm một số nội dung kết quả đạt được thực hiện Quyết định số 99, như: Việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên; Việc tiếp và xử lý đơn thư; Công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình; Việc tổ chức công khai thông tin về tổ chức đối thoại; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; công khai các nội dung, các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh để Nhân dân góp ý; phối hợp giữa các cơ quan trong xử lý sai phạm của tổ chức, cá nhân; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Quyết định số 99 luôn được cấp ủy các cấp ở tỉnh Hưng Yên thực hiện thường xuyên liên tục, chỉ đạo toàn diện tập trung vào 3 nhóm nội dung: công khai, góp ý và giám sát. Khuyến khích các cơ quan thông tin báo chí tham gia giám sát, phản biện, phản ánh trung thực khách quan. Tuy nhiên, về nhận thức, hiểu biết của một số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân còn ở mức độ, việc thực hiện các cơ chế chính sách vẫn còn bất cập, thời gian tới cần tăng cường tính minh bạch, đảm bảo cung cấp thông tin cho người dân tiếp cận, đồng thời giáo dục ý thức trách nhiệm cho người dân  tham gia góp ý đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị với Đoàn công tác kiến nghị với Trung ương khi bổ sung, sửa đổi Quyết định số 99 cần có hướng dẫn cụ thể những nội dung nào phải xin ý kiến Nhân dân; nội dung nào công khai, nội dung nào không công khai, đặc biệt xây dựng hướng dẫn văn hóa không tham nhũng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định Hưng Yên là tỉnh sớm triển khai thực hiện Quyết định số 99, những nội dung trao đổi tại buổi làm việc góp phần để Ban Dân vận Trung ương đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quyết định số 99 ở cơ sở, từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới hiệu quả hơn. Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung: Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; Phát huy hơn nữa vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, qua đó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh

Trước đó, ngày 29/8 Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương về khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 99 tại Huyện ủy Kim Động và Thành ủy Hưng Yên.

Thanh Bình
 


Bài viết khác

• Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức  Hội nghị triển khai công tác Dân vận, Mặt trận quý IV năm 2022; Tổ chức Tọa đàm về việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” (10/09/2022)

• Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quách Thị Hương đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phù Cừ (06/09/2022)

• Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quách Thị Hương dự sinh hoạt chi bộ (05/08/2022)

• Tặng quà thương binh, gia đình có công với cách mạng ở thành phố Hưng Yên (25/07/2022)

• Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2022 (12/07/2022)

• Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021; ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2022 - 2026 (22/06/2022)


Các bài mới nhất

• Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị (22/09/2022)

• Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (22/09/2022)

• Đong đầy Hũ gạo tình thương (23/09/2022)

• Thành phố Hưng Yên tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2022 (22/09/2022)

• Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Hà Tĩnh (19/09/2022)

• Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36–CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (16/09/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay435 Hôm qua1,050 Tuần này1,485 Tuần trước12,303 Tháng này108,416 Tháng trước124,912