Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 22 - 23.6, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội. Tới dự, chỉ đạo, động viên đại hội có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các ban Đảng tỉnh, lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025


 Trong ngày làm việc thứ nhất 22.6, đại hội tiến hành các nội dung: Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua nội dung, chương trình làm việc, nội quy, quy chế của đại hội; quán triệt một số nội dung quy chế bầu cử trong Đảng; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận các văn kiện đại hội…


Theo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII trình đại hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác công an, công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 6.7.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… trong Đảng bộ và lực lượng công an toàn tỉnh. Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, các điểm khiếu kiện phức tạp; tỷ lệ điều tra khám phá án cao; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được điều tra, khám phá nhanh… phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân... 


Đại hội đề ra một số mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 và đến năm 2030: Nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ an toàn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 80%, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; bảo đảm hằng năm tỷ lệ tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và chất lượng đội ngũ cán bộ. Phấn đấu hằng năm, 100% số công an các đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ; 100% số tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ…


Phát biểu tại đại hội, các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, là những minh chứng cụ thể đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng gợi ý một số vấn đề đại hội cần tập trung thảo luận, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025: Với phương châm của ngành Công an “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, lực lượng Công an tỉnh trong thời gian tới trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và gắn bó mật thiết với nhân dân. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm; sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa phi truyền thống; xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân. Trước mắt, đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng vào thành công đại hội đảng bộ các cấp. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025


 Lực lượng công an nhân dân phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng thế trận an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, chú trọng xây dựng và thực hiện những giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Tiếp tục phát huy đổi mới công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, sâu sát, kịp thời và hiệu quả hơn nữa để làm cơ sở đề ra phương hướng và biện pháp công tác sát hợp, hiệu quả, nhất là sau khi đã hoàn thành bố trí công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã tại 147/147 xã, thị trấn. 


Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, thực sự là chỗ dựa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Phải quán triệt, có giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân, quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Công an nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). 


Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lực lượng công an, nhất là phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đại hội đề ra...
 

Đồng chí Trung ướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đồng chí Đại tá Phạm Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 


Đào Doan/Baohungyen.vn


Bài viết khác

• Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. (25/06/2020)

• Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (23/06/2020)

• Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22/06/2020)

• Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (22/06/2020)

• Đại hội Đảng bộ huyện Kim Động nhiệm kỳ 2020 - 2025 (16/06/2020)

• Họp Tổ Tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (12/06/2020)


Các bài mới nhất

• Kim Động: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (08/07/2020)

• Kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri (08/07/2020)

• Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tại các Khu di tích lịch sử của tỉnh Cao Bằng (08/07/2020)

• Hội nghị lần thứ 38 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (06/07/2020)

• Toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 38 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ (06/07/2020)

• Ân Thi phấn đấu được công nhận huyện nông thôn mới trong quý III/2020 (06/07/2020)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Phạm Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay229 Hôm qua233 Tuần này1415 Tuần trước2315 Tháng này2827 Tháng trước12384