Công tác Dân vận gắn với xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Đình Cao, huyện Phù Cừ

Công tác Dân vận gắn với xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Đình Cao, huyện Phù Cừ

Công tác Dân vận gắn với xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Đình Cao, huyện Phù Cừ

Xã Đình Cao nằm ở trung tâm của huyện Phù Cừ, diện tích đất tự nhiên 924,5ha, dân số gần 11.800 người, xã gồm có 5 thôn: Đình Cao, Duyên Linh, Hà Linh, Văn Xa, An Nhuế, Đảng bộ có 386 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ. Như chúng ta đã biết xây dựng Nông thôn mới (NTM) chủ yếu là phát huy tinh thần làm chủ của Nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng, đổi mới, phát triển sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp....nhằm nâng cao đời sống nông dân, đổi mới bộ mặt nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp. Để chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến được với người dân, đồng thời huy động được mọi nguồn lực trong Nhân dân nhằm xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí của xã NTM kiểu mẫu, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó thực hiện phong trào "Dân vận khéo" để xây dựng NTM đóng vai trò hết sức quan trọng.

Thực hiện lời dạy của Bác: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong" và xác định "Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong hệ chính trị từ xã đến các thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới"; Thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, Năm 2015 xã Đình Cao được công nhận đạt chuẩn NTM. Từ đó đến nay hàng năm xã đều có kế hoạch với lộ trình cụ thể để nâng cao các tiêu chí xã NTM.Thực hiện kế hoạch xây dựng NTM của huyện Phù Cừ trong đó xã Đình Cao được giao nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, Đảng ủy xã đã tổ chức họp triển khai thảo luận, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng xã NTM nâng cao và đạt các tiêu chí đô thị loại V, giao UBND xã xây dựng kế hoạch, lộ trình và các tiêu chí cụ thể; huy động sự vào cuộc của MTTQ và các ngành, đoàn thể, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Điểm nổi bật trong công tác dân vận xây dựng NTM ở xã Đình Cao là khối dân vận xã, thị trấn và nhất là các tổ dân vận ở thôn, xóm đã bám sát cơ sở và từng hộ, tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ, tự nguyện tham gia vào các mục tiêu, giải pháp thực hiện xây dựng NTM của xã, hướng dẫn cụ thể từng tiêu chí để thực hiện đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đã chỉ đạo UNBD xã cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy xã để triển khai thực hiện, huy động nguồn lực đầu tư với tổng kinh phí khỏng 160 tỷ dồngđể nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của Nhân dân. Xã đã đầu tư nâng cấp hệ thống điện, đường giao thông nông thôn; xây dựng mới và nâng cấp các phòng học, các công trình phụ trợ của 3 nhà trường, vận động nhân dân xây mới , chính trang nhà ở… Đặc biệt xã tập trung xây dựng thôn An Nhuế đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ; các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân… Hiện nay xã đanh tiến hành xây dựng nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã, với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng (trong đó tỉnh hỗ trợ 450 triệu đồng, huyện hỗ trợ 2,3 tỷ đồng, còn lại sử dụng ngân sách xã), cùng với đó xã cũng đã khảo sát lập dự toán trình các cơ quan chức năng thẩm định để đầu tư xây dựng nhà văn hóa tại 4 thôn: Đình Cao, An Nhuế, Văn Xa, Duyên Linh với kinh phí dự kiến khoảng 10 tỷ đồng. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Trần Cao đã công khai tất cả các nội dung liên quan đến xây dựng NTM, từ các khâu xây dựng đề án, kế hoạch, quy hoạch, nguồn vốn… để người dân được biết và tham gia đóng góp, giám sát tiến độ thi công... Nhờ đó, nhận thức của người dân về xây dựng NTM được nâng lên rõ rệt. Với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ sự vào cuộc của chính quyền và sự quyết tâm của các tầng lớp Nhân dân, năm 2020 xã Đình Cao đã đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao và ngày 19/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao đợt 2 trong đó có xã Đình Cao, huyện Phù Cừ.

Có được những kết quả đáng ghi nhận đó có một phần đóng góp không nhỏ của công tác dân vận, nhất là là khối dân vận xã và các tổ dân vận ở thôn, xóm đã bám sát cơ sở và từng hộ, tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ, tự nguyện tham gia vào các mục tiêu, giải pháp thực hiện xây dựng NTM của xã, hướng dẫn cụ thể từng tiêu chí để thực hiện. Khối dân vận xã Đình Cao đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến các thôn tích cực vận động hội viên, đoàn viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Nhiều cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát động có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện chương trình xây dựng NTM của xã và thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia: Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư” của hội cựu chiến binh, phong trào “Xây dựng đường hoa nông thôn mới” của Hội Liên hiệp phụ nữ … Song song với đó, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên đổi mới, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong đi đầu trong mọi phong trào, đoàn kết, vận dụng linh hoạt và có nhiều sáng tạo trong cách làm nên đã khéo léo vận động nhân dân đồng thuận, chung sức đóng góp vật chất, hiến đất làm đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng.

Để hướng tới mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề và giao UBND xã  xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện bằng những việc làm cụ thể như: tiếp tục đầu tư xây dựng 02 phòng học chức năng của trường THCS; tu sửa 10 phòng học của trường tiểu học (Khu vực B); mở rộng diện tích các trường tiểu học, mầm non đầu tư xây dựng 3 tuyến đường giao thông thôn, xóm và đường trục chính ra đồng, chuyển trụ sở làm việc của Đảng ủy HĐND, UBND xã; xây mới nhà làm việc cho Công an xã, cải tạo các ao bơi cho thanh thiếu niên; nâng cấp chợ Đình Cao…Để thực hiện tốt các mục tiêu này xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng; tranh thủ và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên, nguồn huy động của địa phương và nguồn lực từ Nhân dân, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế… gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã trong năm 2021.

Thanh Huyền


Bài viết khác

• Thăm và tặng quà cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh và các gia đình chiến sỹ nhập ngũ 2021 có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid - 19 (27/07/2021)

• Hưng Yên: Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 (16/07/2021)

• Kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2021-2026 (08/07/2021)

• Kỳ họp thứ Nhất, HĐND các huyện Ân Thi nhiệm kỳ 2021-2026 (05/07/2021)

• Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp (30/06/2021)

• Niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ HĐND mới (28/06/2021)


Các bài mới nhất

• Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (02/08/2021)

• Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (01/08/2021)

• Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thu dung, điều trị ca bệnh Covid-19 tại tỉnh (31/07/2021)

• Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (30/07/2021)

• Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ thăm, chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (28/07/2021)

• Tập trung bứt phá, xây dựng thành phố Hưng Yên văn minh, hiện đại (27/07/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay2,024 Hôm qua1,972 Tuần này6,664 Tuần trước11,765 Tháng này20,537 Tháng trước71,739