Công tác Dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã Lương Tài, huyện Văn Lâm

Công tác Dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã Lương Tài, huyện Văn Lâm

Công tác Dân vận gắn với  thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở  ở xã Lương Tài,  huyện Văn Lâm

Xã Lương Tài, nằm ở cuối về phía đông bắc của huyện Văn Lâm. Diện tích tự nhiên 890,30 ha, diện tích đất nông nghiệp 583,40 ha. Toàn xã hiện có 9.598 nhân khẩu với 2.491 hộ, phân bổ tại 9 thôn: Đông Trại, Xuân Đào, Khuốc Bến, Nhật Tảo, Lương Tài, Khuyến Thiện, Phú Tân, Nghi Lương, Mậu Lương. Đảng bộ có 344 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận là trách nhiệm của cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong đó công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước là một nội dung quan trọng. Chính vì vậy trong nhiệm kỳ qua, để nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện chủ trương và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy và chính quyền xã Lương Tài đặc biệt chú trọng đến công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Từ đó, đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ  xã Lương tài luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên khen thưởng. Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; lãnh đạo khối dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 Để làm tốt công tác chăm lo lợi ích cho  nhân dân, Đảng ủy, UBND xã không chỉ chú trọng  thực hiện nghiêm công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, bố trí những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức và uy tín làm công tác dân vận mà còn đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, lấy mô hình phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân làm nền tảng, tập trung chỉ đạo làm chuyển biến và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quan tâm và thực hiện tốt công tác tiếp dân theo định kỳ và khi cần thiết, góp phần giảm đơn thư khiếu kiện vượt cấp; xem xét và giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân…Xã Lương Tài là một trong các xã của huyện Văn Lâm được các doanh nghiệp vào đầu tư, xác định được tầm quan trọng của công tác công nghiệp hóa đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cấp ủy, chính quyền từ xã đến các thôn đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho nhà đâu tư, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận gắn với thực hiện QCDC nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng Nhân dân, thực hiện có hiệu quả công tác giải GPMB góp phần cùng chính quyền các cấp hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai thực hiện tốt các dự án, đảm bảo tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ về đời sống cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và người nghèo được quan tâm đúng mức; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được hoàn thiện; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; niềm tin trong Nhân dân được củng cố, đồng thuận trong xã hội ngày càng được nâng cao. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 10%; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 10,8 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp 31,23%; công nghiệp - xây dựng tăng 19,26%; thương mại - dịch vụ 49,51; giá trị sản phẩm bình quân trên 01 ha canh tác đạt 100 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm (tăng 21 triệu đồng so với năm 2015); năm 2016 xã Lương tài được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; tạo việc làm cho  3.146 lao động, trong đó 1.790 lao động đã qua đào tạo; tỷ lệ lao động ở xã có việc làm thường xuyên đạt 95,89%. tỷ lệ phát triển dân số 1,2%.

Song song với việc phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội của địa phương ngày càng có nhiều khởi sắc. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, nề nếp từ những vấn đề công khai cho dân biết, những vấn đề cần đưa ra để dân bàn, đến những việc để nhân dân kiểm tra, giám sát và quyết định. Vì vậy nhiều quy định riêng của địa phương như thực hiện không hút thuốc lá trong tiệc cưới, không mê tín di đoan…được đông đảo Nhân dân tích cực hưởng ứng. Công tác hòa giải được quan tâm thực hiện tổ hòa giải của các thôn hòa giả thành công các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, mất đoàn kết trong nhân dân được giải quyết ngay tại khu dân cư. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, xã cơ bản hoàn thành thiết chế văn hóa, 100% các hộ gia đình dùng điện thoại, tỷ lệ các gia đình văn hóa đạt 100%, hộ gia đình dùng nước sạch đạt 100%, có 9/9 làng  đạt danh hiệu làng văn hóa và giữ vững làng văn hóa, y tế đạt chuẩn quốc gia, hệ thống tryền thanh từng bước được trang bị biện đại. Việc tổ chức lễ hội truyền thống hàng năm đảm bảo đúng nghi lễ, an toàn tiết kiệm, khơi dậy truyền thống của quê hương. Tiếp tục duy trì có hiệu quả tổ tự quản tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở cả…khu dân cư. Có được kết quả trên là do cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể xã và các thôn quan tâm thực hiện, đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiến đất, tiền và ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới; trong 5 năm đã vận động nhân dân hiến 1.008 m2 đất thổ cư, 7,361m2 đất nông nghiệp, tháo dỡ 276 m2 tường xây và 200 ngày công lao động và 124,906 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Có thể khẳng định, để có được những kết quả tích cực trên, trong quá trình thực hiện, bên cạnh việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, Đảng ủy xã Lương Tài đã luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đồng thời kết hợp thực hiện QCDC cơ sở để dan biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhờ đó đến nay trên địa bàn xã, các đoàn thể chính trị xã hội đã xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả cao. Đặc biệt với sự đồng thuận của quần chúng Nhân dân nên việc huy động nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn được triển khai đồng bộ, đảm bảo chất lượng góp phần xây dựng quê hương Lương Tài ngày càng vững mạnh.

Xuân Hải


Bài viết khác

• Kết quả nổi bật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2021 (15/09/2021)

• Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (26/06/2020)

• Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm (27/03/2017)

• Nâng cao hiệu quả công tác của Khối Dân vận cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng (13/01/2018)

• Thực hiện QCDC ở cơ sở - Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động hệ thống chính trị (13/01/2018)

• Tổng kết 17 năm thực hiện chỉ thị 30 - CT/TW của Bộ Chính trị (13/01/2018)


Các bài mới nhất

• Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị (22/09/2022)

• Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (22/09/2022)

• Đong đầy Hũ gạo tình thương (23/09/2022)

• Thành phố Hưng Yên tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2022 (22/09/2022)

• Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Hà Tĩnh (19/09/2022)

• Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36–CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (16/09/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay517 Hôm qua1,050 Tuần này1,567 Tuần trước12,303 Tháng này108,498 Tháng trước124,912