Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay

Ngày 23.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay. Nội dung như sau:


Thời gian qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đồng tâm, hiệp lực tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh bước đầu được kiểm soát, góp phần ổn định kinh tế - xã hội trong tỉnh. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây dịch bệnh diễn biến nhanh và rất phức tạp, khó lường trên phạm vi cả nước, số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao ở nhiều địa phương. Tại tỉnh Hưng Yên, từ ngày 20.6 đến ngày 22.7 đã ghi nhận 219 ca dương tính tại các huyện: Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ và tại cơ sở cách ly tập trung.


Để kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19, không để dịch lây lan trên diện rộng, kéo dài trên địa bàn tỉnh, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, trong đó bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:


1- Toàn hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11.6.2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 21.7.2021; Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20.7.2021 của Chính phủ và các Chỉ thị số 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ.


Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự chủ động điều hành quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh; xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất trong giai đoạn hiện nay, quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan; phải xác định “chống dịch như chống giặc”, phát huy vai trò, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong đó “phòng” là cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là cấp bách, quan trọng. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, buông lỏng quản lý hoặc rơi vào thế bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.


Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn mình phụ trách. Thủ trưởng các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đơn vị lực lượng vũ trang chịu trách nhiệm tổ chức phòng, chống dịch hiệu quả trong cơ quan, đơn vị mình. Bảo đảm thống nhất, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, trong đó cấp ủy lãnh đạo và chính quyền chỉ đạo thực hiện. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác phòng, chống dịch; kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh các trường hợp vi phạm, lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch.


2- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; bảo đảm đầy đủ nhân lực, trang thiết bị vật tư, phương tiện y tế, tài chính sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống cho công tác phòng, chống dịch. Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại sàng lọc, cách ly nhanh, chặt chẽ; khoanh vùng dập dịch kịp thời, hiệu quả; xử lý nhanh chóng, dứt điểm, ổn định tình hình; kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đến từ các địa phương khác, nhất là các địa phương có dịch; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ người dân Hưng Yên đi làm ăn tại Hà Nội và các địa phương có dịch. Áp dụng các biện pháp khai báo y tế bắt buộc, giám sát lịch trình tiếp xúc, nơi đến qua việc ứng dụng công nghệ để thuận tiện cho việc phát hiện, truy vết ca nhiễm và ca tiếp xúc gần khi cần thiết. Thiết lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ vào tỉnh. Tùy tình hình diễn biến dịch bệnh, thiết lập các chốt kiểm soát tại các thôn, tổ dân phố, cụm dân cư. Thành lập các ban (tổ) công tác chuyên trách của tỉnh, thường trực phòng, chống dịch; phân công người có thẩm quyền và trách nhiệm trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.


Chủ động xây dựng và thường xuyên rà soát, hoàn thiện các phương án phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn ở cấp độ tỉnh, huyện (thành phố, thị xã), xã (phường, thị trấn) trên nguyên tắc phát huy tính chủ động, tự lực, tự cường và đúng chức năng, nhiệm vụ. Xây dựng kịch bản cao hơn một mức nguy cơ để không bị động, lúng túng khi có tình huống dịch lan trên diện rộng với số người nhiễm Covid-19 lên tới quy mô hàng nghìn người, hàng chục nghìn người, các ca bệnh phải điều trị tại chỗ, nhất là khi toàn tỉnh áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Rà soát, nâng cao năng lực các cơ sở cách ly tập trung cấp tỉnh và cấp huyện để bảo đảm đủ năng lực tiếp nhận số lượng lớn ca cần cách ly. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, giám sát và kiểm soát lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung và các cơ sở y tế. Bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Tăng cường quản lý, theo dõi các đối tượng sau cách ly tập trung. Nghiên cứu, chuẩn bị phương án sẵn sàng khi tình huống cấp bách xảy ra để triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến trên cơ sở tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có. Nâng cao năng lực xét nghiệm, năng lực điều trị tại các cơ sở y tế; triển khai xét nghiệm diện rộng các đối tượng ở các địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao, nhất là các huyện đã có ca nhiễm.


Rà soát lực lượng cán bộ y tế, quân đội, công an, kể cả cán bộ hưu trí tình nguyện tham gia để có thể tăng cường cho phòng, chống dịch. Huy động mọi nguồn lực xã hội phục vụ công tác phòng, chống dịch. Xây dựng phương án lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu phải được cung ứng, vận tải, lưu thông thông suốt, kể cả giữa các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, bảo đảm dự trữ đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong mọi tình huống không để người dân bị đói, thiếu lương thực, thực phẩm. Trên cơ sở số lượng vắc xin được phân bổ, tập trung ưu tiên tiêm vắc xin cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, nhất là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tiêm vắc xin bảo đảm an toàn, đúng quy trình quy định, tuyệt đối không để lãng phí vắc xin. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế tìm kiếm nguồn cung để mua sắm, tiếp nhận vật tư, trang thiết bị y tế, vắc xin phòng, chống dịch.


Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao như các cơ sở y tế, đơn vị sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, chợ, bến xe, công sở, những địa điểm công cộng tập trung đông người. Kiên quyết không để dịch lây lan trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở cách ly lây nhiễm ra cộng đồng. Bảo vệ an toàn các cơ sở y tế; tạm dừng ngay hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và những nơi vi phạm, không thực hiện theo quy định và không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.


Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, biện pháp phong toả, giãn cách xã hội theo đúng quy định và hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 tuỳ theo mức độ nguy cơ của dịch bệnh, trên nguyên tắc bảo đảm phạm vi áp dụng gọn, hẹp nhất có thể, hạn chế tối đa tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân; không áp dụng biện pháp cực đoan quá mức cần thiết. Trường hợp cần thiết, báo cáo Ban Thường vụ cho ý kiến chỉ đạo thực hiện. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch Covid-19, các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế trong xã hội, đặc biệt là chủ động các phương án phục hồi sản xuất kinh doanh trong và sau dịch, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống của nhân dân và giữ vững trật tự an toàn xã hội.


3- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là cấp cơ sở tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, đoàn viên, hội viên trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ những đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội. Phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở.


4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm, tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, chống dịch; tránh tâm lý chủ quan khi đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là sau khi tiêm vắc xin; tránh khai thác đưa tin một chiều, thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.


5- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ngoài việc tham gia phòng, chống dịch hiệu quả, chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương có các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh xuyên tạc, kích động, chống phá làm ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cản trở công tác phòng, chống dịch.


6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị này đến các cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.


Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.


Bài viết khác

• Hưng Yên dự họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (25/09/2021)

• Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (11/09/2021)

• Hưng Yên: Điều chỉnh thời gian hiệu lực giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR đối với người vào tỉnh (10/09/2021)

• Ghi nhận mới 4 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong cùng gia đình với F0 tại xã Yên Phú (09/09/2021)

• Lễ xuất quân Đoàn cán bộ y tế tình nguyện tỉnh Hưng Yên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại miền Nam (07/09/2021)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (05/09/2021)


Các bài mới nhất

• Hưng Yên: Khẩn trương khắc phục ảnh hưởng của hậu quả mưa úng (26/09/2021)

• Ban Dân vận Tỉnh ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Triển khai nhiệm vụ công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốcqúy 4 năm 2021 (24/09/2021)

• Hưng Yên: Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện (23/09/2021)

• Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố (22/09/2021)

• Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em tại Trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội tỉnh (20/09/2021)

• Thị xã Mỹ Hào: Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 (17/09/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay858 Hôm qua1,520 Tuần này3,481 Tuần trước11,376 Tháng này58,049 Tháng trước62,455