Ban Dân vận Trung ương giao ban công tác dân vận với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Ban Dân vận Trung ương giao ban công tác dân vận với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Chiều ngày 28/12, tại Hà Nội,  Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2020. 

Ban Dân vận Trung ương giao ban công tác dân vận với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Điểu K'ré, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyễn Đình Khang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Trong năm 2020, nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp của Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

 

Để Hội nghị mang lại hiệu quả thiết thực, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn các đại biểu dự Hội nghị góp ý nội dung dự thảo báo cáo và tập trung trao đổi vào các vấn đề trọng tâm như: kết quả tiêu biểu đã đạt được, những bài học kinh nghiệm sâu sắc, tâm đắc, có ý nghĩa lớn trong công tác dân vận, những hạn chế cần khắc phục và một số đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác dân vận Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2020 trong đó khẳng định: Trong năm 2020, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tập trung mọi nguồn lực chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, gặp mặt các anh hùng, gia đình có công với cách mạng: tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà; xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng...

Bên cạnh đó, các tổ chức trong khối đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; hướng dẫn quán triệt, triển khai Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; tập trung quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

 

Với chức trách, nhiệm vụ của mình, các tổ chức trong khối đã tập trung hướng dẫn các cấp tham gia góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phản ánh những vấn đề nhân dân quan tâm trong quá trình đại hội đảng bộ các cấp, về các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2020 còn một số vấn đề cần quan tâm như: Công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các giai tầng xã hội, nhất là những vấn đề nóng, nổi cộm và bức xúc của nhân dân có lúc chưa sâu sát kịp thời; dự báo chưa đầy đủ tình hình nhân dân, thiếu các giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; chưa làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng, những bức xúc của nhân dân. Công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân ở nhiều địa phương, cơ sở có lúc, có nơi chưa đồng bộ; thiếu tính thống nhất. Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp cơ sở còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung và phương thức thực hiện nên hiệu quả còn thấp…

 

Hội nghị cũng đã nghe đại diện lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thảo luận, phát biểu ý kiến, đi sâu, làm rõ hơn những những kết quả, bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận của khối trong năm qua, và những vấn đề đặt ra thời gian tới. Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, năm 2020 công tác dân vận của Khối đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động; tinh thần đoàn kết thống nhất trong khối, trong từng tổ chức được tăng cường; công tác phối hợp giữa các tổ chức chặt chẽ  hơn. Còn theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, điểm nổi bật nhất trong hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020 là sự nhạy bén, linh hoạt, chuyển đổi phương thức hoạt động, lựa chọn nội dung công việc phù hợp trước diễn biến của tình hình dịch COVID-19.

 

Thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thời gian tới, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, năm 2021, Hội LHPN Việt Nam sẽ tập trung tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII dự kiến tổ chức vào năm 2022.


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, năm 2020, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần tích cực vào thực hiện thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặc biệt là góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; vận động hội viên, đoàn viên phòng chống dịch COVID-19, chăm lo cho người dân, đảm bảo phát triển kinh tế, giữ vững ổn định xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã đi vào lòng dân, tạo hiệu quả nhất định; việc tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định chủ đề hoạt động của năm 2021 tiếp tục là Năm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở với một số nội dung trọng tâm hoạt động. Tập trung, đầu tư cho việc đào tạo đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trong đối ngoại, thương lượng. Trước mắt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tập trung tốt các nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết.


Bên cạnh đó, từ nội dung phát động tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận cần chủ trì, phối hợp với các tổ chức trong Khối triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm công tác cải cách hành chính... góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước...Thay mặt chủ trì Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu đồng thời đề nghị năm 2021, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tham gia đóng góp cho thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nắm chắc tình hình nhân dân, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Trước hết, tăng cường phối hợp, tập trung nguồn lực để thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Nguồn: Danvan.vn


Bài viết khác

• Ban Dân vận Trung ương sơ kết công tác đảng, công tác cơ quan 6 tháng đầu năm 2021 (13/07/2021)

• Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Ban Dân vận Trung ương sơ kết công tác quốc phòng, quân sự cơ quan 6 tháng đầu năm 2021 (08/07/2021)

• Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm, động viên người dân tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang chống dịch (03/06/2021)

• Cán bộ, công chức Cơ quan Ban Dân vận Trung ương tích cực phòng chống dịch COVID-19 (03/06/2021)

• Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa DCND Lào tại Việt Nam (09/06/2021)

• Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (23/06/2021)


Các bài mới nhất

• Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (02/08/2021)

• Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (01/08/2021)

• Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thu dung, điều trị ca bệnh Covid-19 tại tỉnh (31/07/2021)

• Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (30/07/2021)

• Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ thăm, chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (28/07/2021)

• Tập trung bứt phá, xây dựng thành phố Hưng Yên văn minh, hiện đại (27/07/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay2,030 Hôm qua1,972 Tuần này6,670 Tuần trước11,765 Tháng này20,543 Tháng trước71,739