Ban Dân vận Tỉnh ủy – Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ chủ chốt dân vận năm 2022

Ban Dân vận Tỉnh ủy – Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ chủ chốt dân vận năm 2022

Ban Dân vận Tỉnh ủy – Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ chủ chốt dân vận năm 2022

Đ/c Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu dự lớp bồi dưỡng

Sáng ngày 4/4/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ dân vận chủ chốt  năm 2022. Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí  Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh cùng 200 học viên là cán bộ dân vận chủ chốt trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ chủ chốt dân vận năm 2022 được tổ chức từ ngày 4/4/2022 đến ngày 6/4/2022, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Quán triệt, triển khai Quyết định số 331-QĐ/TU, ngày 31/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của Hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên; những điểm mới về công tác dân vận, phát huy dân chủ XHCN và đại đoàn kết dân tộc trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng; Về công tác Dân vận và Tôn giáo; Công tác dân vận chính quyền; về xử lý, giải quyết các điểm nóng, vấn đề phát sinh, nổi cộm ở cơ sở; Tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh; Công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW. Tọa đàm nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 15 -CT/TU, ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án  trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Trong quá trình học tập, các học viên cần nghiêm túc trong học tập, phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận mô hình dân vận khéo; những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác, đặc biệt đề xuất kiến nghị giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị số 15 -CT/TU, ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án  trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trên cơ sở các chuyên đề đã được học, học viên căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, vận dụng thực hiện hiệu quả công tác dân vận, Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đ/c Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng lớp tập huấn

Chiều ngày 5/4/2022, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và trực tiếp truyền đạt chuyên đề: Tình hình kinh tế, xã hội trong tỉnh tập trung vào một số nội dung tập trung vào các nhiệm vụ: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, văn hoá, giáo dục, y tế, thu ngân sách... Thời gian tới, tỉnh tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, phát triển mạng lưới đường giao thông; chú trọng phát triển công nghiệp - dịch vụ; tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 15 -CT/TU, ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án  trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bế giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn của các học viên để tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình lớp bồi dưỡng. Đồng chí đề nghị trên cơ sở kiến thức đã được tiếp thu trên mỗi vị trí công tác của các đồng chí vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ, tập trung xây dựng ban hành văn bản thực hiện; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai phổ biến Chỉ thị số 15 -CT/TU, ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến từng Chi bộ, đảng viên; quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng dẫn điều trị fo tại nhà, triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm phòng vác xin cho lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi; phối hợp kiện toàn cán bộ dân vận có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Bình


Bài viết khác

• Tặng quà thương binh, gia đình có công với cách mạng ở thành phố Hưng Yên (25/07/2022)

• Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2022 (12/07/2022)

• Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021; ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2022 - 2026 (22/06/2022)

• Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quách Thị Hương dự sinh hoạt Chi bộ phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng (08/06/2022)

• Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền Công tác bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 (31/05/2022)

• Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh đi thăm, động viên và tặng quà chiến sỹ mới nhập ngũ năm 2022 (26/04/2022)


Các bài mới nhất

• Rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (04/08/2022)

• Người đảng viên lão thành sắt son một niềm tin với Đảng (04/08/2022)

• Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ (02/08/2022)

• Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (01/08/2022)

• Xã Tiên Tiến: Khi Bí thư chi bộ thôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm (01/08/2022)

• Tập trung thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp (01/08/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay320 Hôm qua1,980 Tuần này4,746 Tuần trước13,507 Tháng này79,246 Tháng trước121,713