Ban Chỉ đạo về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Phù Cừ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022

Ban Chỉ đạo về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Phù Cừ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022

Ban Chỉ đạo về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Phù Cừ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022

Thôn Đoàn Đào, huyện Phù Cừ gắn biển mô hình Dân vận khéo “Tuyến đường Quân-Dân kiểu mẫu”

Trong 2 ngày 11 và 12/5/2022, Ban Chỉ đạo về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Phù Cừ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 tại 3 Đảng bộ: xã Đoàn Đào, xã Tam Đa và xã Phan Sào Nam. Đồng chí Bùi Thị Hoài Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện làm Trưởng đoàn; cùng các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện, thành viên Ban Chỉ đạo về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện.

Theo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Đảng ủy các xã, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025, Các Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo UBND xã, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các chi bộ, triển khai phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” công tác tuyên truyền, cụ thể thiết thực với phát động các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống Covid-19”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”,  trong toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi tích cực trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Tại Đảng bộ xã Đoàn Đào, Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” của xã đã lựa chọn được những mô hình điển hình phát triển kinh tế - xã hội để giới thiệu và nhân rộng như: Mô hình cánh đồng mẫu lớn (với trên 15 mẫu) của hội viên Hội nông dân; mô hình Câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, câu lạc bộ văn nghệ của Hội người cao tuổi (6/6 thôn);  mô hình 10 hộ liền kề (06 mô hình), mô hình phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình (có trên 80% số hộ tham gia) của Hội viên Hội Phụ nữ; Mô hình trồng hoa, cây xanh: từ 0,45 km đường hoa giấy tại thôn Long Cầu đến nay đã nhân rộng ra 4 thôn trong xã với tổng chiều dài gần 8km, trong đó: thôn Đoàn Đào 4,5km (có 2,2 km tuyến đường Quân-Dân kiểu mẫu), thôn Đồng Minh 1,8km, thôn Đông Cáp gần 1km; mô hình đường hoa Phụ nữ tại các tuyến đường ngõ xóm trong các khu dân cư. Tổng kinh phí xã hội hoá gần 400 triệu đồng và trên 500 lượt ngày công; mô hình vườn hoa, cây xanh, điện chiếu sáng khu nghĩa trang liệt sỹ xã của Đoàn thanh niên; mô hình thắp sáng đường quê đều khắp ở 6 thôn trong xã hơn 1,3km, kinh phí trên 45 triệu đồng; các thôn xã hội hóa trên 1.5 km, kinh phí trên 45 triệu đồng; năm 2022: thôn Khả Duy, Đại Duy xã hội hóa trên 2,6 km, kinh phí trên 700 triệu đồng.

Tại Đảng bộ xã Tam Đa có tổng số 15 mô hình, điển hình  “Dân vận khéo”, trong đó: Mô hình trên lĩnh vực về xây dựng hệ thống chính trị là 03; mô hình phát triển kinh tế là 05; mô hình điển hình về Văn hóa - xã hội là 03; mô hình, điển hình về QP-AN là 03; mô hình điển hình về xây dựng NTM nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu là 01. Điển hình có 2 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp kiểu mới, liên kết sản xuất từ khâu đầu vào đến khâu tiêu thụ sản phẩm (đã được cấp giấy chứng nhận vùng sản xuất vải theo quy trình VietGAP) gồm: HTX Nông nghiệp Thắng Lợi thực hiện mô hình liên kết giữa các hộ trồng vải Lai chín sớm có tổng diện tích khoảng 70 ha, với sự tham gia của 500 thành viên, tiêu thụ sản phẩm dựa trên hợp đồng liên kết ổn định và HTX Nông nghiệp Ngũ Phúc thực hiện mô hình liên kết giữa các hộ trồng cam có tổng diện tích là 21 ha với 144 hộ tham gia. 

 Tại Đảng bộ xã Phan Sào Nam có tổng số mô hình, điển hình Dân vận khéo của toàn xã là 29 mô hình, trong đó: mô hình phát triển kinh tế là 03; mô hình điển hình về văn hóa - xã hội là 06; mô hình, điển hình về QP-AN là 08; mô hình điển hình về xây dựng NTM nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu là 06. Điển hình là mô hình phát triển cây vải Trứng trên địa bàn xã Phan Sào Nam, giai đoạn 2017-2020. Toàn xã đến nay hình thành 06 vùng trồng vải tập trung, diện tích 124,4 ha ( 26.000 cây). Đây là mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, hiện đang được nhân rộng, hình thành 06 vùng vải Trứng. Sản phẩm vải Trứng hiện đã được công nhận đạt 04 sao theo OCOP.

Kết luận tại các đơn vị kiểm tra, đồng chí Bùi Thị Hoài Thanh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị: Ban Chỉ đạo về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các xã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”. Các Đảng ủy xã chỉ đạo hệ thống chính trị đăng ký mô hình ngay từ đầu năm, tổ chức họp đánh giá, bình xét các mô hình theo định kỳ. Lựa chọn, đăng ký và tập trung thực hiện các mô hình cụ thể, thiết thực, đảm bảo chất lượng, hiệu quả có khả năng nhân rộng. Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế một số mô hình “Dân vận khéo” tại các địa phương đơn vị...

Vũ Mạnh Tuyển

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Phù Cừ


Bài viết khác

• Xã Hồng Nam phát huy các giá trị văn hóa trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (10/03/2022)

• Phát huy vai trò công tác “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hải Triều (16/12/2021)

• Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên (10/11/2021)

• Khối dân vận xã An Viên, thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” (02/07/2021)

• Một Trưởng khối Dân vận tiêu biểu (17/06/2021)

• Người giáo viên gương mẫu, tận tụy, yêu nghề (03/11/2020)


Các bài mới nhất

• Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị (22/09/2022)

• Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (22/09/2022)

• Đong đầy Hũ gạo tình thương (23/09/2022)

• Thành phố Hưng Yên tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2022 (22/09/2022)

• Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Hà Tĩnh (19/09/2022)

• Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36–CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (16/09/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay426 Hôm qua1,050 Tuần này1,476 Tuần trước12,303 Tháng này108,407 Tháng trước124,912